پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که آرمهای ترافیک سال ۹۱ تا پایان ۳۰ فروردین ماه امسال دارای اعتبار هستند.

پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که آرمهای ترافیک سال ۹۱ تا پایان ۳۰ فروردین ماه امسال دارای اعتبار هستند.
این اقدام با توجه به اینکه آرمهای سال ۹۰ تا پایان فروردین ماه دارای اعتبار بودند به پیشنهاد شهرداری تهران و موافقت پلیس راهوار انجام شد.
گفتنی که مرکز صدور آرم ترافیک شهرداری تهران، بر اساس ‬اعلام قبلی چاپ و انتشار آرمهای ترافیک در زمان قانونی انجام داده است و این فرصت تنها به دلیل ارائه تسهیلات به شهروندان است.