رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به هزینه بیش از 1500 میلیارد ریال اعتبار در کل کشور برای افزایش ایمنی راهها درسال گذشته، گفت: ادارات کل راه و شهرسازی از ساخت و ساز در حریم قانونی راهها جلوگیری می کنند.


به گزارش پارس تیونینگ شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به استفاده از سیستم های هوشمند جاده ای در سالهای اخیر، اظهار داشت: وجود بیش از 400 دستگاه دوربین نظارت تصویری و فعالیت 41 شعبه مرکز مدیریت راهها در سطح کشور و 58 ایستگاه برخط هواشناسی جاده ای، آخرین وضعیت اطلاعات راهها را به صورت آنی در اختیار کاربران قرار می دهند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 1500 میلیارد ریال اعتبار در کل کشور برای افزایش ایمنی، بازسازی و توسعه علائم افقی و عمودی جاده ها در سال گذشته صرف شد، افزود: یک هزار و 26 دستگاه فعال سامانه ترافیک شمار برخط راهها، 187 دستگاه تابلوهای پیام متغیر (VMS) و تعداد 496 تابلو پیام سرعت متغیر (VSL) به عنوان راهنمای استفاده کنندگان از راه ها خدمات ارائه می کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: افزایش ایمنی با اقدامات کم هزینه و زودبازده ایمنی راهها برای نقاط پراهمیت از برنامه های مهم سازمان است ضمن آنکه تلاش داریم امسال پروژه های نیمه تمام به پایان برسند.

افندی زاده با اشاره به حفظ حریم راهها برای افزایش ایمنی سفرهای جاده ای، اظهار داشت: ادارات کل راه و شهرسازی از ساخت و ساز در حریم قانونی راهها جلوگیری می کنند که این امر برای افزایش ایمنی کاربران جاده ای و توسعه راه ها در آینده ضروری است.