نجفی منش با بیان اینکه هم شرکت های فرانسوی و هم ایرانی تمایل زیادی به احیای همکاریها داشتند، گفت: ایجاد یک کانال بانکی مستقیم که مورد تایید طرف ایرانی و فرانسوی قرار گرفت برای احیای روابط خودرویی دو کشور بسیار ضروری است.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «عصرخودرو» محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه طی سفر هیات اقتصادی فرانسوی به ایران مذاکراتی بین شرکتهای دو کشور صورت گرفت، اظهار داشت: هم شرکتهای فرانسوی و هم ایرانی تمایل زیادی به احیای همکاریها داشتند.
وی افزود: با توجه به این ابراز تمایل و اشتیاق دو طرف برای همکاری مشترک، قاعدتا در آیندهای نزدیک شاهد برقراری روابط فی مابین خواهیم بود.نجفی منش با اشاره به مشکلات بانکی ایران، خاطرنشان کرد: لغو تحریم بانکی ایران از لغو تحریم خودرویی مهم تراست چرا که به دلیل نبود کانال بانکی مستقیم برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرو، امکان احیای همکاریها سخت است.
عضو هیئت مدیره قطعه سازان ایران با بیان اینکه از این رو نمایندگان اقتصادی حاضر در هیات فرانسه قول رایزنی برای ایجاد یک کانال بانکی بین ایران و فرانسه را دادند، تصریح کرد: احیا و افزایش همکاری اقتصادی بین دو کشور بسیار دارای اهمیت است و می تواند گام مثبتی در جهت بهبود فضای خودروسازی و قطعه سازی کشور باشد.