قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت) جهت اجرا در سال 1393 و 2014 میلادی اعلام شد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت جداولی منتشر شده که شامل این موارد است:

1-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

2-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

3-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودورهای وارداتی.

در ادامه این گزارش که در پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، آمده قیده شده است این جداول جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی است.