ارزش گمرکی خودروهای سواری بنز سال ۲۰۱۴ از سوی گمرک اعلام شد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران ،ارزش گذاری این خودروها در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و در کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شد.
براساس این گزارش ارزش گذاری این خودرو سواری وارداتی با توجه به ارزش اعلام شده و با درنظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام میگیرد.
شایان ذکر است متن کامل بخشنامه در پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به نشانی http://www.irica.gov.ir در قسمت بخشنامه قابل دسترسی است.