مجلس شورای اسلامی تعرفه های جدید گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و شورای حل اختلاف را تصویب کرد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در جلسه علنی صبح امروز (شنبه)، تعرفه های مربوط به صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و دعوی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92 به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ 75 هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند. پیش از این برای نمدید صدور و تمدید گذرنامه 60 هزار تومان دریافت می شد.
در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قلعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ 12 هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. این درحالی است که تا پیش نیروی انتظامی برای تعویض کارت های پایان خدمت هزینه ای دریافت نمی کرد و فقط هزینه صدور کارت برای شرکتی که کارت ها را صادر می کرد، از سوی مراجعه کنندگان پرداخت می شد.
مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ 40 هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسم های اختصاصی و غیرحرفهای حداقل 400 هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد.
به موجب مصوبه مجلس، تعرفه های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به پنج هزار تومان افزایش مییابد.
همچنین به موجب مصوبه دیگری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ 30 هزار تومان اخذ کنند.