در شرایطی که مقامات مسوول بارها خواستار برخورد با امداد خودروهای جعلی و متفرقه شدهاند حجم کلاهبرداریها در این حوزه به مرز هشدار رسیده است


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، حجم کلاهبرداریها در حوزه امداد خودروها به حدی افزایش یافته که به نظر میرسد از فرط تکرار، به موضوع عادی و پذیرفته شده تبدیل شده است.
افزایش شدید و قارچ گونه شرکتهای امداد خودرویی متفرقه در حالی است که مصرفکنندگان ایرانی حتی از خدمات امداد خودروهای رسمی که زیر نظر شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو فعالیت میکنند نیز راضی نیستند چه برسد به شرکتهای متفرقهای که هیچگونه نظارتی بر نوع عملکرد و خدمات آنها وجود ندارد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اپراتورهای یکی از شرکتهای امداد خودروی متفرقه، با شهروندان تماس گرفته و پیشنهاد فروش کارت طلایی امداد یک ساله به قیمت 89 هزار تومان را ارائه میکنند.
یکی از شهروندان در این زمینه میگوید: اپراتور یکی از شرکتهای امدادی با من تماس گرفته و اعلام کرد قیمت آزاد کارت اشتراک امداد طلایی 420 هزار تومان است اما با توجه به آنکه شما جزو مشترکان برگزیده هستید، با قیمت دولتی 89 هزار تومان میتوانید مشترک شوید.
وی با بیان اینکه اپراتور مربوطه برای تهییج من به خرید اعلام کرد که اگر تا قبل از ساعت 16 همان روز مشخصات کامل خودروی خود را اعلام نکنید سهمیه شما واگذار خواهد شد، خاطرنشان میکند: این اپراتور اعلام کرد که کارت امداد طلایی آنها تمام خودروهای داخلی و وارداتی را پوشش میدهد این در حالی است که این شرکت چگونه میتواند با هزینه 89 هزار تومان خدمات امداد یک ساله خودروی 300 میلیون تومانی من را پوشش دهد!؟
در این زمینه عباسعلی غیاثی - دبیر انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو - با رد صلاحیت امداد خودروهای متفرقه میگوید: ما این شرکتها را به رسمیت نشناخته و تایید نمیکنیم.
وی با بیان اینکه امکان ندارد یک شرکت بتواند با دریافت هزینه 89 هزار تومان به خودروهای داخلی و وارداتی خدمات امدادی مناسبی ارائه دهد، خاطرنشان میکند: اگر این شرکتها مورد تایید بودند به انجمن مراجعه کرده و با احراز شرایط مورد تایید قرار میگرفتند.
غیاثی ادامه میدهد: مشکل این است که هیچگونه نظارتی بر روی شرکتهای امداد خودرویی متفرقه وجود ندارد و شهروندان در صورت هرگونه شکایت از آنها نمیدانند به کدام مرجع باید شکایت کنند.
وی خاطرنشان میکند: این در حالی است که این انجمن هماکنون شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو را تحت پوشش داشته و در صورت هرگونه مشکلی، از سوی این انجمن و شرکت مادر و همچنین سازمانهای نظارتی به شکایت شهروندان رسیدگی میشود.