دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در اقدامی غیرقانونی ضمانتنامه بیش از یک میلیارد تومانی یکی از خودروسازان را به اجرا گذاشته استمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، احمد نعمتبخش اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان خودروهای تجاری در پروژه نوسازی ناوگان فرسوده باری با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همکاری میکنند.
وی با بیان اینکه طبق روال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باید با جذب تسهیلات مالی مبلغ خودرو را در اختیار خودروساز قرار داده و خودرو را تحویل مالکان دهد، خاطرنشان کرد: با این حال یکی از تولیدکنندگان خودروهای تجاری اعلام کرده که این ستاد نتوانسته به تعهدات خود در زمینه جذب تسهیلات مالی و پرداخت مبلغ خودروها به این شرکت عمل کند و در اقدامی غیر قانونی ضمانتنامه بیش از یک میلیارد تومانی این شرکت را به اجرا گذاشته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این زمینه ظرف یک هفته اخیر پیگیر این موضوع بودیم اما متاسفانه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حاضر به گفتوگو در این باره نشد.
وی افزود: این در حالی است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یک ستاد دولتی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت میکند بنابراین باید به قانون احترام گذاشته و در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.
نعمتبخش تصریح کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باید هر چه زودتر دلیل اجرا گذاشتن ضمانتنامه بیش از یک میلیارد تومانی این شرکت خودروساز را اعلام کند.