الزامی به روشن کردن کولر تاکسی نیست

مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسیرانها در ایام گرم سال موظف به روشن کردن کولر برای مسافران نیستند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شاهین مظفری درباره الزام تاکسیرانها به روشن کردن کولر در ایام گرم سال برای مسافران، اظهار داشت: تاکسیرانها ملزم به انجام چنین کاری نیستند زیرا سوخت خودروی آنها گران شده ضمن اینکه از سال گذشته نیز ۶۰ لیتر از سهمیه سوخت آن کاسته شده است.
وی با بیان اینکه گرانی خودرو و قطعات آن بخش دیگری از گرفتاری تاکسیرانها به شمار میآید، ادامه داد: حتی افزایش ۳۱ درصدی نرخ کرایهها نیز نتوانسته کمکی به خرج و مخارج آنها کند بنابراین با شرایط موجود الزام تاکسیرانها به استفاده از کولر شدنی نیست و اگر هم تأکیدی در این زمینه داشته باشیم اجرایی نمیشود.
در سالهای گذشته از سوی رئیس اسبق سازمان تاکسیرانی صحبتهایی درباره الزام تاکسیرانها به استفاده از کولر برای مسافران مطرح شد اما بسیاری از تاکسیرانها خود را موظف به انجام این کار نمیدانستند و این رویه تا گران شدن روز افزون بسیاری از اقلام و به قولی قطعات خودروی تاکسیرانها و سوخت آنها ادامه یافت به گونهای که در حال حاضر علیرغم اینکه گرمای هوا بسیار طاقت فرسا شده هیچیک از تاکسیرانها از کولر خودروهایشان استفاده نمیکنند که این امر موجب گلایه برخی از شهروندان شده است.