مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری گفت: طبق دستور پلیس راه کلیه خودروهای بینشهری باید سیستم GPS آنلاین در ناوگان نصب کنند که هزینه نصب این سیستم برای هر خودرو حدود 900 هزار تومان است و امکان کنترل ماشین توسط مالک خودرو، سازمان حمل و نقل و پلیس راه را ایجاد می کند و نیازی به ساعتزنی در پاسگاهها نیست.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا،رحمت حاجمحمدعلی با تأکید بر اینکه به زودی تمام سیستمهای GPS آفلاین به آنلاین تبدیل میشوند، اظهار کرد: هزینه نصب سیستم GPS آفلاین 300 هزار تومان بود اما هزینه تعویض این دستگاهها بالاست و دولت هیچ یارانهای برای نصب آنها به رانندگان پرداخت نمیکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای مسیر تهران – اصفهان از سیستم GPS آنلاین برخوردارند، گفت: با این اقدام امکان کنترل ماشین توسط مالک خودرو، سازمان حمل و نقل و پلیس راه وجود دارد و بعد از نصب این سیستم رانندگان خوروهای بینشهری نیازی به ساعتزنی در پاسگاهها ندارند.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری با بیان اینکه دولت هیچ یارانهای برای تجهیز خودروها به این سیستم ارائه نکرده است، گفت: اگر کمکی در این راستا از سوی نهادهای دولتی صورت میگرفت راهاندازی این سیستم سریعتر انجام میشد.
حاجمحمدعلی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه و توافقاتی که با پلیس راه انجام شد، مقرر شده این هزینه به صورت اقساطی از مالکان دریافت شود و مالکان 10 قسط 100هزار تومانی برای این امر بپردازند.