خبرگزاري موج - تفاهم نامه همکاري در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي و افزايش سطح دانش فني و مهارتي نيروي انساني و تداوم کاهش حوادث جاده اي و کاهش زمان انتظار حوادث بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران و شرکت تعاوني توسعه خدمات خودرو رفاه ايرانيان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاري موج، مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان تهران هدف از انعقاد اين تفاهم نامه همکاري را هم افزايي در استفاده از پتانسيل ها و امکانات دو طرف به ويژه ارتقاء سطح دانش فني و مهارتي منابع انساني و گسترش همکاري هاي علمي – تحقيقاتي، شناسايي و تأمين نيازهاي مهارتي نيروي انساني شاغل در خدمات امداد خودروئي و جاده اي، تهيه و تدوين استانداردهاي و دوره هاي تکميلي به منظور تأمين، به روز رساني و ارتقاي مهارت و منابع انساني، استفاده از پتانسيل، امکانات علمي و اجرايي طرفين جهت افزايش کيفيت دوره هاي آموزشي، زمينه سازي و گسترش ارتباطات فعال و موثر اداره کل و شرکت در زمينه هاي آموزش و جشنواره هاي مهارتي و برگزاري مسابقات ملي مهارت بيان کرد.
حميدرضا خانپور اظهار داشت: در اين تفاهم نامه بررسي، تأييد و تصويب استانداردهاي آموزشي و سرفصل هاي تخصصي ارائه شده از سوي شرکت تعاوني توسعه خدمات خودرو رفاه ايرانيان، اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز شرکت در قالب قراردادهاي آموزشي، صدور گواهينامه بين المللي براي کارآموزان دوره هاي آموزشي پس از قبولي در آزمون، همکاري در اجراي آموزش و ارتقاء مهارت حرفه اي مربيان و کارشناسان طرفين و معرفي مربيان و کارشناسان خبره اداره کل براي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز به عهده اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران است.
وي تعهدات شرکت تعاوني توسعه خدمات خودرو رفاه ايرانيان را همکاري در زمينه تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي و سرفصل هاي تخصصي، توليد محتواي آموزشي و استانداردهاي آموزشي جديد، همکاري در اجراي آموزش و ارتقاي مهارت حرفه اي مربيان و کارشناسان اداره کل، اجراي دوره هاي جديد تخصصي مورد توافق با همکاري اداره کل (در قالب قرارداد هاي آموزشي)، ثبت دوره هاي آموزشي مشترک در پورتال سازمان و ايجاد تسهيلات لازم به منظور بهره برداري اداره کل از امکانات شرکت از قبيل تجهيزات، خدمات خودروئي، نمايشگاه هاي تخصصي و ... پرداخت ثبت نام و آزمون و حمايت از جشنواره هاي مهارتي، نمايشگاه و مسابقات ملي مهارت و ... اعلام کرد.
مديرکل استان تهران طراحي و برگزاري دوره ها، نمايشگاه ها و سمينارهاي تخصصي و مهارتي در حوزه هاي مختلف به ويژه صنعت خودرو، نيازسنجي آموزش در بخش هاي مختلف و تبادل اطلاعات به دست آمده، استفاده متقابل از توان علمي و اجرايي طرفين به منظور ارتقاء کيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي، همکاري در تهيه سرفصل هاي آموزشي و توليد محتواي درسي و بسته هاي آموزشي دوره هاي حضوري و غيرحضوري و اجرا آن و در نهايت همکاري در تدوين، تأليف و انتشار کتب، بسته هاي آموزشي و مواد چند رسانه اي آموزشي و علمي – فني را از تعهدات مشترک طرفين تفاهم نامه خواند.
مراسم امضاي اين تفاهم نامه همکاري با حضور حميدرضا خانپور مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان تهران و عليرضا برنجي مديرعامل شرکت تعاوني توسعه خدمات خودرو رفاه ايرانيان برگزار شد.