اهداف رنا در راستای کسب رضایت مشتری

قائم مقام مدیرعامل در امور کیفیت و طرح و برنامه شرکت خدمات فنی رنا، موفقیت هر شرکت و یا سازمانی را بسته به انجام دو راهبرد اساسی در روند فعالیت دانست و گفت: رهبری و مدیریت و همچنین وجود همدلی بین کارکنان دو راهبرد اساسی است که چنانچه در شرکتها وجود داشته باشد موجب موفقیت آنها خواهد شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، تیموری در نشستی با خبرنگاران افزود: شرکت خدمات فنی رنا موفقیت خود در کسب رتبه اول خدمات پس از فروش را مدیون مدیریت و رهبری شرکت و همدلی بین کارکنان خود می داند.
وی کسب موفقیت و حرکت درست و علمی شرکت خدمات فنی رنا را در راستای اهداف استراتژیک شرکت در 4 حوزه اساسی اعلام کرد و اظهار داشت: ارتقاء کیفیت خدمات و قطعات، کاهش قیمت تمام شده قطعات و خدمات، افزایش سهم بازار قطعات و خدمات و بهره وری منابع انسانی با شاخص های شرکت ISQI به عنوان شاخص راهبردی از اهداف استراتژیک شرکت خدمات فنی رنا است که بر اساس این شاخص ها تعریف و هدف گذاری شده و هم اکنون تمام شرکت را ملزم به دستیابی به اهداف شرکت ISQI کرده است.
وی افزود: البته هر یک از 4 هدف استراتژیک شرکت دارای شاخص های شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران است و بر اساس آنها اهداف تدوین شده و هر 3 ماه یکبار پایش می شوند تا در نهایت شرکت خدمات فنی رنا با چهار پایشی که در درون آن انجام می شود به اهداف اصلی که رضایت مشتری است دست یابد.
قائم مقام خدمات پس از فروش شرکت خدمات فنی رنا نیز در ادامه مراسم با اشاره به اینکه حوزه خدمات پس از فروش، حوزه متفاوتی است که طی دو دهه اخیر از رشد، بالندگی و نوآوری برخوردار شده است، گفت: در سالهای گذشته حوزه خدمات پس از فروش صرفا تعمیرگاههای محسوب می شدند که تعمیرات خودروهای تولیدی را انجام داده و بیبشتر تمرکزشان بر تامین قطعات بود اما خوشبختانه از دو دهه گذشته مباحثی چون مشتری مداری، ارائه خدمات، رضایت مشتری به شکلی نوآورانه وارد مجموعه های شرکتهایی خدمات پس از فروش گردید به طوری که هم اکنون در این راستا رقابت بین شرکتهای خدمات پس از فروش تشدید شده است.
تیموری افزود: طبعا در حوزه رقابتی و دفاع از حقوق مشتری وزارت صنایع و معادن و سازمان حمایت از مصرف کننذگان متولی پایش شرکتهای خدمات پس از فروش است تا بر اساس قوانین و مقرراتی این شرکتها را به ارائه خدمات مطلوبتر و بهتر ملزم نمایند.
وی با اشاره به اینکه نوع نگاه توسط حوزه نظارت، رقابت را بین شرکتهای خدمات پس از فروش برای ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان تشدید می کند، تصریح کرد: در همین راستا بود که شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران به منظور ارزیابی یک ساله خدمات پس از فروش شرکتها آغاز بکار کرد به طوری که با شروع فعالیت شرکت ISQI فضای رقابتی در حوزه خودروهای سنگین نسبت به خودروهای سبک بیشتر گردید.
وی افزود: همواره نوع مشتریان و نوع کاربری ها و کسب درآمد مالکان آنها ،خودروهای تجاری را رده خودروهای لوکس قرار نمی دهد بلکه عملا وجود این خودروها اهمیت خاصی را به لحاظ برخورداری مشتریان از خدمات و تامین نظرات مشتریان دارد.
قائم مقام خدمات پس از فروش شرکت خدمات فنی رنا تاکید کرد: بر اساس ارزیابی شرکت ISQI در حال حاضرتعداد شرکتهای خدماتی در حوزه سنگین بیش از شرکتهای خدماتی در حوزه خودروهای سبک است که به نوعی این موضوع رقابت بین شرکتها را تشدید می کند.
وی افزود: در حال حاضر شرکتهای رقیب در حوزه خدمات پس از فروش برنامه های ارتقاء متفاوتی برای این حوزه دارند و هر کدام به دنبال کسب رتبه بالاتری هستند تا خودشان را به قله رتبه بندی برسانند طبعا این احساسی است که بین شرکتهای دیگر هم است و ناگزیرند که برنامه های مختلفی را ارائه کنند تا بتوانند این امتیاز و فاصله را حفظ کنند، قطعا این موضوع فعالیت شرکتهایی مانند شرکت رنا را در این جریان سخت تر می کند .
وی تصریح کرد: طبعا امروز با پیشینه یازده دوره کسب رتبه اول خدمات پس از فروش توسط شرکت خدمات فنی رنا این رقابت را شرکت رنا بیشتر درک می کند.