براي اولين بار درتاريخ صنعت خودرو کشور، گروه صنعتي ايران خودرو درراستاي تکريم مشتريان و تنوير افکارعمومي آناليزقيمت تمام شده محصولات توليدي خودرا اعلام کرد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ايکوپرس، مقايسه قيمت تمام شده و فروش محصولات ايران خودرو در سال 91 نسبت به سال گذشته نشان مي دهد ، قيمت برخي مواد اوليه رشد 100 درصدي را تجربه کرده است.

براساس اين جدول قيمت پژو 405 اس ال ايکس درسال گذشته 14 ميليون و860 هزار تومان بوده که اين رقم در سال 91 براساس مبادله اي 24 ميليون و 930 هزار تومان و براساس ارز آزاد 33 ميليون و 170 هزار تومان است و قيمت تجاري اين محصول ( مبناي فروش ) توسط ايران خودرو 26 ميليون تومان برآورد شده است.

همچنين قيمت سمند ال ايکس اي اف 7 بنزيني در سال گذشته 16 ميليون و 20 هزارتومان بوده و براساس ارزمبادله اي در سال 91 ، 28 ميليون 620 هزار تومان و براساس ارز آزاد 36 ميليون و 500 هزار تومان است . قيمت مبناي فروش ايران خودرو 26 ميليون و 500 هزار تومان است.

اين گزارش حاکي است ، قيمت تمام شده رانا براساس ارز مبادله اي 28 ميليون و 520 هزار تومان و براساس ارزآزاد 35 ميليون 270 هزار تومان است و قيمت تجاري اين محصول ( قيمت مبناي فروش ) توسط ايران خودرو 32و ميليون 500 هزار تومان تعيين شده است.

دراين گزارش آمده است ، در سال 90 شرکت ايران خودرو از بابت فروش پژو 405 اس ال ايکس و سمند ال ايکس با موتور اي اف 7 بنزيني سود عملياتي نداشته و سود شرکت غيرعملياتي بوده است، همچنين قيمت محاسبه شده براي محصول رانا در سال 90 براساس قيمت هاي مواداوليه و نرخ ارزمورد استفاده در سال يادشده در پيش بيني توليد اين محصول بوده است.

براساس اين گزارش به دنبال تشكيل كميته بازنگري در قيمت محصولات ايران خودرو، نخستين نشست اين كميته برگزار شد كه در نتيجه آن، ايران خودرو تصميم به كاهش قيمت محصولات خود در صورت همكاري نهادهاي اقتصادي و مالي كشور گرفت.

درپايان يادآورمي شود، جدول آناليز قيمت تمام شده ساير محصولات ايران خودرو درروزهاي آتي متعاقبا به اطلاع مردم شريف ايران خواهد رسيد.

جدول آناليز قيمت محصولات ايران خودرو از اینجا قابل مشاهده میباشد