از ابتداي سال 92 تمام محصولات ايران خودرو قابليت تامين استاندارد يورو4 رادارند، اما جايگاه هاي سوخت هنوز قادربه عرضه بنزين يورو4 در سطح وسيع نيستند.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایکوپرس ،کيانوش پورمجيب معاون کيفيت ايران خودرو با بيان اين مطلب، هشدار داد درصورتي كه بنزين يورو4 به حد كفايت عرضه نشود، بنزين يورو 2 يا بنزين مخلوط يورو2 و يورو4 در موتورهايي كه براي يورو4 كاليبره شده اند، مشكلاتي براي خودرو ايجاد مي كند.

وي كاهش 40 درصدي عمركاتاليست، افزايش مصرف سوخت و آسيب ديدن برخي قطعات حساس موتور را از جمله اين مشكلات برشمرد و گفت: مهندسان ايران خودرو درحال تهيه گزارش كارشناسي در اين زمينه هستند كه در آن تبعات اين امربراي همگان تشريح مي شود.