دستگاه آزمون الكترونيك خودروهاي توليدي كه تا قبل از تشديد تحريم ها براي پژو 206، از فرانسه تامين مي شد، توسط كارشناسان ايران خودرو براي تست كليه محصولات توليدي در داخل شركت ساخته شد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایکوپرس:فريد ترابي معاون مهندسي فرايند توليد ايران خودرو با بيان اين مطلب، گفت: اين دستگاه، قبلا تنها در اختيار پژو بود و توسط شركت اكتيا به ايران خودرو داده مي شد، اما با قطع رابطه دو شركت، پژو اين دستگاه را به ايران خودرو نداد.

وي افزود: دستگاه تست الكترونيكي خودروهاي توليدي كه يك و نيم ميليون يورو قيمت داشت، با هزينه 150 ميليون تومان طراحي و ساخته شد كه به صورت آزمايشي در سايت هاي بابل و خراسان كار مي كند و براي بهبود و ارتقاي آن به طور مداوم تست مي شود.

ترابي از به كارگيري دستگاه تست الكترونيكي محصولات توليدي كه بسياري ايرادهاي حين توليد محصول را مي بيند، در سايت اصلي ايران خودرو در آينده نزديك خبر داد.

معاون مهندسي فرايند توليد، افزايش ظرفيت توليد بدنه رانا از روزانه 300 دستگاه، به 420 دستگاه را از جمله رويدادهاي جديد در سيستم توليد ايران خودرو عنوان كرد و گفت: اين كار با تجهيز خط بدنه رانا به اتوماسيون و سيستم هاي رباتيك انجام شده است.

وي از اجراي همين پروژه براي خط دنا نيز خبر داد و گفت: مهندسي فرايند توليد متعهد شده تا اواخر امسال خط دنا به طور كامل نصب و توليد محصول آغاز شود.

ترابي افزود: قالب هاي خط دنا 70 تا 80 درصد ساخته شده، برنامه قطعات تزييناتي نيز به همين ترتيب با ساپكو پيش مي رود و اواخر تابستان توليد نمونه ها آغاز مي شود.

وي از نهايي شدن قالب ها و نقشه هاي توليد وانت پي. يو. وان. نيز خبر داد و اظهار اميدواري كرد تا اواخر امسال قالب ها ساخته شده و محصول به بازار بيايد.

ترابي افزود: طراحي جزييات قطعات اين وانت در دست اتمام است و اين محصول از كلاس و استاندارد بسيار بالاتري برخوردار است .

معاون مهندسي فرايند توليد ايران خودرو وانت سمند را ديگر محصول جديد ايران خودرو عنوان كرد كه طراحي نهايي قطعات آن در حال انجام است و بعد از ساخت قالب ها و خطوط توليد، صنعتي سازي خواهد شد.