با دست يابي به دانش فني آشكارسازي پديده هاي احتراقي پاشش سوخت و پيشرفت شعله ، مهم ترين زمينه اجراي پروژه پاشش مستقيم در مركز تحقيقات موتور ايران خودرو فراهم شد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزار ش پارس تیونینگ به نقل از ایکوپرس ، محمد زالي مدير عامل شرکت ايپکو و مدير پروژه آشكارسازي پديده هاي احتراقي با بيان اين مطلب، گفت: از آن جا كه در پاشش مستقيم، سوخت به صورت هدفمند به محفظه احتراق پاشيده مي شود، با به كارگيري اين سيستم، مصرف سوخت محصولات تا ده درصد كاهش مي يابد.

وي افزود: دانش فني آشكارسازي پديده هاي احتراقي پاشش سوخت و پيشرفت شعله به دست محققان و متخصصان ايراني در شركت تحقيقات موتور ايران خودرو شكل گرفته كه كاري بي سابقه و منحصر به فرد در ايران به شمار مي رود.

زالي آزمايشگاه اپتيك مركز تحقيقات موتور ايران خودرو را كه توسط چندين دانشجوي دكترا و مهندسان مركز تحقيقات موتور پايه گذاري و دانش فني آشكارسازي پديده هاي احتراقي در آن شكل گرفته و آزمون شده، در ايران بي نظير و در سطح دنيا كم نظير دانست.

مدير عامل شركت تحقيقات موتور ايران خودرو افزود: اين آزمايشگاه قابليت هاي گوناگون دارد، اما كار اصلي آن تحقيق بر روي سوخت، پاشش سوخت و احتراق سوخت هاي جديد و تركيبي در سرعت شعله آرام و شعله مغشوش است. در اين مجموعه، به صورت بنيادي روي پديده كوبش تحقيق مي شود و در توسعه موتورهاي جديد به صورت مستقيم كاربرد دارد.

وي اظهار داشت: سوخت هاي زيستي و غير فسيلي كه از منابعي مانند نيشكر تهيه مي شود، تركيبات سوخت هاي مختلف مانند گاز و بنزين نيز كه يكي از مرزهاي دانش است، از موضوعات مورد آزمون در آزمايشگاه اپتيك هستند.

زالي برخورداري از مزيت گاز طبيعي را از جهت گيري هاي تحقيقات سوخت و پاشش در اين آزمايشگاه دانست كه در آينده از نتايج آن در موتورهاي احتراق داخلي در ايران خودرو استفاده خواهد شد.

مدير عامل ايپكو اظهار داشت: تحقيقات انجام شده در اين آزمايشگاه ها به صورت مستقيم روي طراحي موتور و كاربرد سوخت در موتور تاثير دارد و در موتورهاي جديدي كه توسط مركز تحقيقات موتور طراحي مي شود، به طور مستقيم ازداده ها و دانش ايجاد شده در اين آزمايشگاه، استفاده مي شود.

وي موتور ملي توربوشارژر گاز و بنزين را نخستين موتوري عنوان كرد كه از اين دانش به صورت تزريق مستفيم گاز در آن استفاده خواهد شد و گفت: برنامه هايي براي بهره گيري از ساير دستاوردهاي اين آزمايشگاه در ساير محصولات در آينده نزديك نيز در دست است.

زالي آشكارسازي و پديده شناسي را از ضرورت ها و بسترهاي لازم براي ادامه پروژه هاي طراحي و توسعه موتورهاي جديد در مركز تحقيقات موتور عنوان كرد و گفت: با اجراي اين پروژه، مركز تحقيقات موتور ايران خودرو در مسير راهبردي علمي مراكز تحقيقاتي مشابه اروپائي قرار گرفته است.

وي اضافه كرد آشكارسازي نخستين گام در شناخت بهتر يك پديده دانست و گفت: بدون اجراي پروژه آشكارسازي پديده هاي احتراقي، دانش فني مورد نظر بايد از كشور ديگري تامين مي شد، لذا از نظر صرفه جويي ارزي، قابل توجه بسيار است.

وي دانش فني آشكارسازي پديده هاي احتراقي را بخشي از دانشي عنوان كرد كه هنگام توسعه طرح هاي موتوري، براي آن پول پرداخت مي شود و گفت: موتورهايي كه توسط شركت هاي طراحي موتور طراحي مي شود، از پشتوانه دانش فني چنين آزمايشگاه هايي برخوردار است.

زالي، كسب استقلال بيشتر در كارهاي طراحي و توسعه موتور آينده را از نتايج اجراي اين پروژه ها عنوان كرد و گفت: حدود يك پنجم از سرمايه گذاري كلي مورد نياز براي طراحي هر موتور جديد براي اين بخش از كار هزينه مي شود كه با انجام آن در داخل كشور، منابع ملي بيشتري براي صنعت خودرو حفظ مي شود.

مدير عامل ايپكو از آمادگي مركز تحقيقات موتور ايران خودرو براي عرضه اين دانش فني به ساير موسسات و صنايع خودرويي يا غير خودرويي خبر داد و گفت: در نخستين گام پروژه كوچكي در مورد سوخت زيستي براي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به اجرا در آمده، اما توان مركز تحقيقات موتور بسيار بالاتر از اين است و مي تواند براي صنايع مختلفي كه بر روي پديده هاي احتراقي و يا نوري كار مي كنند مفيد باشد.

زالي افزود: به دليل ماهيت كار، در مركز تحقيقات موتور روي سوخت هاي سنتي مانند گاز طبيعي ، ديزل يا بنزين كار مي شود، اما اين مجموعه قابليت تست هر نوع سوخت ديگري را نيز دارد.

وي خواستار شناسانده شدن دانش فني آشكارسازي پديده هاي احتراقي به تمامي صنايع شد و آن را بستري براي اجراي پروژه هاي موتوري و احتراقي دانست و گفت: صنايع هوافضا و خودرويي از جمله صنايعي هستند كه اين دانش در آن ها كاربرد دارد.

اين مقام مسوول از شروع پروژه پاشش مستقيم در اوايل سال آينده در مركز تحقيقات موتور ايران خودرو درصورت حمايت مالي دولت از مصوبه اي كه در سه سال قبل توسط كارگروه دولت ابلاغ شده است خبر داد و گفت: دانش فني پديده هاي احتراقي كه در اين مدت به دست آمده، پيش نياز مهم پروژه پاشش مستقيم است كه به صورت يك پروژه مستقل مي تواند اجرا شود .