مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو استراتژي و برنامههاي راهبردي اين شركت در حوزه خدمات پس از فروش را در سال حماسه سیاسی واقتصادي ابلاغ كرد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ايكوپرس، در اين ابلاغيه، كسب سودآوري بلندمدت از طريق رشد درآمد و مديريت هزينه به عنوان يكي از اهداف كلان حوزه خدمات پس از فروش تعيين شده است. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، به منظور دستيابي به اين هدف، در بخش رشد درآمد، كسب سهم 57 درصدي بازار فروش قطعات يدكي در سال 92 را براي شركت ايساكو به عنوان متولي خدمات پس از فروش ايران خودرو تكليف كرده است. شركت ايساكو تا پايان سال 91، 56 درصد از سهم بازار را در اختيار داشته است. همچنين براي رشد درآمد، حجم فروش خالص قطعات يدكي در سال 92 هشت هزار و 300 ميليارد ريال پيش بيني شده است. اين رقم در پايان سال 91 به ميزان هفت هزاروهفتاد ويك ميليارد ريال محقق شده است. دستيابي به سهم 55 درصدي بازار خدمات در دوبخش گارانتي و وارانتي از ديگر اهداف تعيين شده درخصوص سودآوري بلندمدت و رشد درآمد شركت ايساكو در سال 92 است. شركت ايساكو در پايان بهمن ماه سال گذشته 48.4 درصد از سهم بازار خدمات را در اختيار داشته است.

همچنين دستيابي به قيمت رقابتي در خدمات پس از فروش در بازارهاي هدف از طريق مديريت هزينه و همچنين دست يابي به كيفيت رقابتي در خدمات خودرو از طريق ارتقاي رضايت از كيفيت خدمات پس از فروش به عنوان ديگر هدف كلان استراتژيك در حوزه خدمات پس از فروش ايران خودرو تعريف و تعيين شده است. در اين راستا ارتقاي رضايت از شاخص خدمات پس از فروش ايران خودرو به عدد 77 درصد در سال 92 پيش بيني شده است. رضايتمندي مشتريان از خدمات پس از فروش ايران خودرو در پايان سال گذشته 73.4 درصد بوده است همچنين دستيابي به رضايت 80 درصدي در بخش خدمات پس از فروش سيار ايران خودرو در سال 92 تعيين و هدفگذاري شده است. طبق برنامه هاي توسعه اي بخش خدمات پس از فروش، تعداد نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش ايران خودرو 811 نمايندگي در سال 92 هدفگذاري شده است. در همين بخش تعداد جايگاه هاي تعميراتي نيز از چهار هزار و 725 باب در سال 91 به پنج هزار و 923 باب در سال 92 افزايش خواهد يافت. در ابلاغيه استراتژي هاي ايران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش دست يابي به شاخص 90 درصد موجودي قطعه يدكي اصلي در شبكه هدفگذاري شده است.

خاطرنشان مي كند، حوزه خدمات پس از فروش خودروي سواري در گروه صنعتي ايران خودرو شامل شركت هاي ايساكو، امداد خودرو و همگام خودرو بوده و شركت ايساكو به عنوان متولي اصلي اين حوزه محسوب مي شود.