مدیر سرمایه گذاری ایران خودرو خبر داد:
ایران خودرو امسال سود تقسیم نمیکند


مدیر سرمایه گذاری و اوراق بهادار شرکت ایران خودرو با ارایه توضیحی درباره صورتهای مالی این شرکت گفت: با توجه به آنکه نتایج عملکرد ایران خودرو منتج به سود نشده است لذا در مجمع عمومی امسال احتمالا سودی تقسیم نخواهد شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمد رضا نصرت نظامی- مدیر سرمایهگذاری و اوراق بهادار شرکت ایران خودرو - گفت: آخرین صورتهای مالی شرکت که به تازگی در بورس منتشر شده و در سایت اطلاعات ناشران هم قرار گرفته است نشان میدهد که عملکرد شرکت ایران خودرو در سال مالی 91 منتج به سود نشده است، بنابراین احتمالا هیچ سودی در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت تقسیم نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان زیان این شرکت در صورتهای مالی تلفیقی تغییر خواهد کرد؟ گفت: صورتهای مالی ارایه شده به بورس و منتشر شده در سایت کدال، مربوط به عملکرد شرکت اصلی است و ظرف روزهای آینده صورتهای مالی تلفیقی گروه ارایه خواهد شد و به صورت رسمی بر روی سایت کدال قرار خواهد گرفت.هنوز نتایج نهایی این صورت های مالی مشخص نیست، چون نتایج آن به طور کامل آماده نشده است.
مدیر سرمایه گذاری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای برای فروش 40 درصد از سهام بانک پارسیان متعلق به شرکت ایران خودرو در دستور کار است یا خیر؟ گفت:در این زمینه به خصوص باید هیات مدیره شرکت نظر نهایی خود را دهد و من نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم .
به گزارش ایسنا، طبق اطلاعیه منتشر شده در بورس تهران، مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ایران خودرو، روز دوشنبه 30 تیرماه برگزار خواهد شد، اما گفته می شود؛ در مجمع عمومی امسال ایران خودرو، به دلیل مشکلات صنعتی خودرو، ظرف یک سال گذشته با آن رو به رو بوده، احتمالا سودی تقسیم نخواهد شد.بر اساس آخرین اطلاعات مالی شرکت ایران خودرو در سال مالی 91 برای نخستین بار با زیان 300 میلیارد تومانی مواجه شده است.
ضمن اینکه گفته میشود میزان زیان شرکت سایپا هم به 370 میلیارد تومان رسیده و عملکرد شرکت پارس خودرو هم احتمالا با زیان همراه خواهد بود. در مورد شرایط تقسیم سود سایپا و پارس خودرو در مجمع عمومی امسال هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در خصوص بانک پارسیان نیز باید گفت که در حال حاضر شرکت ایران خودرو به طورمستقیم و غیرمستقیم40 درصد ازسهام بانک پارسیان را در اختیار دارد و به نظر می رسد با فروش این بخش از سهام، بخش زیادی از مشکلات مالی این شرکت رفع خواهدشد اما با وجود آنکه سالها ست بر سر این موضوع بحث های اقتصادی و رسانهای وجود دارد اما شرکت ایران خودرو هنوز به دلیل موانعی که وجود دارد موفق به فروش سهام خود در بانک پارسیان نشده است.
این در حالی است که در سال 86 شورای پول و اعتبار اعطای یک بسته 1000 میلیارد تومانی را به شرکت ایران خودرو به تصویب رساند که واریز این مبلغ مشروط به فروش سهام ایران خودرو در بانک پارسیان بود اما در همان زمان به دلیل موانعی که عمدتا از سوی دولت ایجاد شد طرح فروش سهام بانک پارسیان معطل ماند.
آمارها نشان میدهد فروش سهام بانک پارسیان اثر قابل توجهی در صورتهای مالی این شرکت خواهد داشت چون مبلغ کل 40 درصد از سهام بانک پارسیان معادل کل ارزش سهام ایران خودرواست.
در حال حاضر ارزش کل سهام ایران خودرو 1300 میلیارد تومان و بانک پارسیان 3400 میلیارد تومان است که مبلغ کل 40 درصد سهام ایران خودرو معادل کل ارزش 1300 میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو است و می تواند بخش زیادی از مشکلات مالی این شرکت را بر طرف کند.