براساس اعلام ISQI؛
ایران خودرو در خدمات پس از فروش، اول شد


شركت خدمات پس از فروش ایرانخودرو(ایساكو) برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی كشور، در دورههای ارزیابی های وزارت صنعت، معدن و تجارت از شركتهای خدمات پس از فروش، عنوان پر افتخار «رتبه اول» و «تنها شركت موفق» را از آن خود كرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جواد نجمالدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اعلام این خبر گفت: ایساكو در سه سال متوالی مقام اول را در بین شركتهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش كسب كرده بود و امسال نیز برای اولین بار در كشور به «رتبه اول» دست یافت.
وی ادامه داد: در ارزیابیِ سال 91 وزارت صنعت، معدن و تجارت كه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) انجام میشود، تمام شركتهای عرضه كننده خودرو چه داخلی و چه وارد كننده خودرو بالغ بر 36 شركت بوده است كه ایساكو با كسب امتیاز 80.64، رتبه اول را از آن خود كرد.
نجم الدین اظهار داشت: شركت ایساكو با داشتن بیش از 800 نمایندگی در سراسر كشور، بیشترین تعداد نمایندگی رتبه یك و كمترین تعداد نمایندگی رتبه سه را در بین سایر شركتها دارد.
وی در خصوص شاخص های ارزیابی گفت: شاخصهای این ارزیابی شامل چهار شاخص كیفیت ارایه خدمات، سرعت ارایه خدمات، هزینه ارایه خدمات و نتیجه عملكرد با رویكرد رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش بوده است.
ارزیابی خدمات پس از فروش شركتهای خودروسازی به منظور بررسی شاخصهای مختلف در خدمات و با هدف ارتقای خدمات پس از فروش صنعت خودرو در حوزه زیر ساختهای شبكه خدمات شامل نمایندگیهای مجاز و ستاد انجام میشود. این ارزیابی ها مدت 10 سال است كه به صورت سالانه در حوزه خدمات خودرو به اجرا گذاشته شده و بر اساس نتایج آن شركتهای عرضه كننده خودرو رتبه بندی میشود. شركت ارایه دهنده خدمات پس از فروش ایران خودرو، ایساكو، در ارزیابی سال 91 كه نتایج آن امروز اعلام شد، موفق به كسب رتبه اول این ارزیابیها شد.