درود بر همراهان پارس تیونینگ

باوجود محدودیت های بین المللی اخیر، شرکت رنو فرانسه به تعهدات خود درزمینه تولید محصولات جدید و تامین قطعات در قبال ایران خودرو پای بنداست .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیوننیگ به نقل از ایکوپرس ژيل نورماند قائم مقام ارشداجرايي شرکت رنوی فرانسه دردیدارازگروه صنعتی ایران خودروبا بیان این مطلب گفت:ایران یکی ازبازارهای مهم شرکت رنو است و توسعه محصولات و تولید مدل های دیگری از رنو در ایران در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی ازتشکیل سازمان خاورمیانه ای رنو خبر داد و گفت: تاسیس سازماني متشکل از چند کشور منطقه خاورمیانه از اهداف مهم رنو است که ایران یکی از پایه های اصلی و مهم این تشکل خواهد بود.

نورماند، پایبندی به تعهدات خوددر قبال مشتریان ایرانی را یکی از وظایف مهم رنو دانست و خاطر نشان کرد: هدف شرکت رنو این است که هرگز از موضع خوددر قبال ایران خودرو عدول نکند.

دراین دیدارحسین نجاری قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو درتولید نیز ضمن قدردانی از مواضع شرکت رنو در قبال ایران خودرو، دیدار مدیران رنو از ایران خودرو را سرآغاز فصل نوینی از همکاری های فی مابین خواندو گفت: محدودیت های بین المللی، موجب بروز مشکلاتی درتولید شده بود اما همکاری های شرکت رنو موجب شد از بسیاری از موانع عبور کنیم.

نجاری بومی سازی محصولات رنو درایران خودرو را یکی از راه های کاهش وابستگی به ارز در تولیدیاد کردو گفت: بومی سازی موجب می شود تا هزینه های تولید را کاهش دهیم و امکان صادرات بیشتر محصولات رنو را فراهم کنیم.

وی با اشاره به نقش کلیدی و استراتژیک ایران در بازار خاورمیانه رنو اظهار داشت: با تسریع در اجرای پروژه های رنو در ایران، امکان توسعه محصولات رنو در بازار ایران را علاوه بر محصولات فاز 90 رنو و صادرات آن فراهم خواهیم کرد.

گفتنی است، نشست مشترک مدیران ارشد شرکت های ایران خودرو و رنوی فرانسه با هدف گسترش همکاری ها و مذاکره درباره وضعیت فعلی و آینده همکاری ها برگزار شد. در این نشست گزارشی از وضعیت صنعت خودروي ایران در بازارهای جهانی، زنجیره ارزش تولید در ایران خودرو و همچنین وضعیت تولید محصولات رنو در ایران خودرو به قائم مقام ارشد شركت رنو ارایه شد.