ایران چقدر تایر تولید کرده است؟

عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران از رشد 33 درصدی تولید و 4 درصدی واردات انواع تایر در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مسعود بهرامی نوید اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال تولید انواع تایر با رشد 33 درصدی از 46 هزار و 300 تن به 61 هزار و 400 تن رسید.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان افزایش تولید در تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت بوده است، خاطرنشان کرد: میزان تولید این تایرها با رشد 79 درصدی از 480 تن به 850 تن رسیده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران ادامه داد: در گروه تایرهای سواری رادیال نیز شاهد رشد 16 درصدی تولید هستیم بهگونهای که تولید این محصولات از 16 هزار تن به 18 هزار و 500 تن رسیده است.
وی افزود: در تولید تایرهای باری و اتوبوسی بایاس نیز رشد 57 درصدی محقق شده است بهگونهای که تولید این محصولات از 11 هزار تن به 17 هزار و 500 تن رسیده است.
بهرامی نوید همچنین از افزایش 4درصدی واردات انواع تایر خبر داده و تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال واردات انواع تایر از 22 هزار به 23 هزار تن افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بیشترین افزایش واردات در حوزه تایرهای باری و اتوبوسی رخ داده بهگونهای که واردات این محصولات با رشد 67 درصدی از 6700 تن به 11 هزار تن افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران افزود: در تایرهای راهسازی، کشاورزی و صنعتی نیز میزان واردات با رشد 35 درصدی از 2400 به 3300 تن رسیده است.
وی با بیان اینکه میزان واردات تایر دوچرخه و موتورسیکلت با کاهش 41 درصدی از 34 به 20 تن رسیده است، تصریح کرد: در تایرهای سواری نیز میزان واردات با کاهش 41 درصدی از 11 هزار تن به 6000 تن کاهش یافته است.