در سه ماهه اول 92
ایران 1126 خودرو سواری صادر کرد


بر اساس آمار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در سه ماهه نخست امسال، یک هزار و 126 دستگاه خودروی سواری از کشور صادر شد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، بر اساس آمار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، یک هزار و 126 دستگاه خودروی سواری به ارزش 9 میلیون دلار در سه ماهه نخست امسال از کشور صادر شده است.
این گزارش میافزاید: سه کشور عراق، آذربایجان و اوکراین به لحاظ تعداد، بیشترین سهم را از صادرات خودروی ایران به خود اختصاص دادهاند.
همچنین میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در سه ماهه نخست سال 92 به ارزش 7 هزار و 847 دلار بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش 91/40درصدی مواجه بوده است.
شایان ذکر است، در سه ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات خودروسازان ایرانی به تعداد 14 هزار و 570 دستگاه و به ارزش 81 میلیون دلار بود که این ارقام نشان میدهد سهم خودرو از ارزش کل صادرات در سه ماهه نخست سال گذشته به میزان 06/1 درصد بوده که به 12/0 درصد در سه ماهه نخست امسال کاهش یافته است.