یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو و پاس کاری آن بین نهادها و سازمانهای مختلف دردی از مصرفکنندگان این محصولات دوا نخواهد کرد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، امرالله امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متاسفانه به واسطه عملکرد ضعیف سازمانهای نظارتی در حوزه خودرو شاهد متضرر شدن مصرفکنندگان هستیم.
وی با بیان اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایدرو در زمان مناسب برخورد لازم را با خودروسازان داشتند کار به اینجا نمیکشید، خاطرنشان کرد: شورای رقابت نیز ضعفهای اساسی در عملکرد خود داشت و به دلیل نداشتن نیروهای کارشناسی قوی نتوانست تکلیف قیمتگذاری خودروها را در موعد مقرر تعیین کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هماکنون نیز دوران انتقال مسوولیتها از دولت قدیم به دولت جدید بوده و این نیز موجب ایجاد خلاء در فعالیتهای مربوطه از جمله در صنعت خودرو شده است.
وی افزود: اینکه شورای رقابت رفته و سازمان حمایت بیاید، دردی از مصرفکنندگان دوا نخواهد کرد زیرا مصرفکنندگان به دنبال خرید خودروی با کیفیت با قیمت مناسب هستند که البته این امکان هماکنون در اختیار آنها قرار ندارد.
به گزارش ایسنا، امینی با بیان اینکه متاسفانه خودروسازان عملکرد مناسبی در قبال مصرفکنندگان نداشتهاند، تصریح کرد: اگر خودروسازان بازار خودرو را به خوبی مدیریت کرده و نیاز مصرفکنندگان را تامین میکردند دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در صنعت خودرو نبود.