همین چند روز پیش بود مهدی غضنفری، وزیر صنعت، در آخرین اظهارات خودرویی از شکست پروژه شورای رقابت خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، همین چند روز پیش بود که در حالی که ماهها خودروسازان و متقاضیان خرید خودرو برای تعیین قیمت نهایی، سرگردان بودند و وعدههای واقعیشدن قیمت راه به جایی پیدا نکرده بود، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، در آخرین اظهارات خودرویی از شکست پروژه شورای رقابت خبر داد و گفت: مطمئن هستم قیمتگذاری به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد، ما در اینباره موضعگیری نکردیم، زیرا نمیخواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم. تا امیدها برای آرامش بازار خودرو ناامید شود.
این خبر در حالی اعلام شد که چند روز پیش از آن، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، از ارائهشدن تورمبخشی خودروها به این شورا خبر داده بود.
به گزارش پارسینه، حالا اما به نظر میرسد در نشست دبیران انجمنهای خودروسازان و جمعی از مدیران ارشد شرکتهای خودروساز مسائل جدیدتری مطرح شده است؛ تا جایی که مدیران خودروسازی برای تامین ارز 2 شرط گذاشتهاند و در این جلسه درخواستهای خودروسازان و قطعهسازان برای افزایش تولید و تنظیم بازار مطرح شده است.
از سوی دیگر نیز رئیس اتحادیه نمایشگاهداران از کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته خبر داده و برخی نمایندگان مجلس نیز از کمبود خودرو در بازار سخن گفتهاند.
گزارش جلسه خودروسازان و مدیران این صنعت حاکی از آن است که مدیران صنعت خودروی کشور برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت اعلام آمادگی کردند؛ مشروط بر اینکه در قیمتگذاری خودروها اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ حاشیه بازار برای محصولات این صنعت اعمال شود.
همچنین اعلام شد لازم است واردات خودرو از طریق ارز آزاد صورت گرفته و تعرفه جاری اعمال شود.
بنا بر این گزارش، بررسی بازار خودروی سایر کشورها نشان میدهد با وجود تسخیر عمده بازار این کشورها توسط برندهای ملی، راهکار تعیین قیمت خودرو مورد استفاده نبوده و بنابراین در جلسه پیشنهاد شد در بازار خودروی کشور نیز ضمن استفاده از تدابیر دیگر برای تنظیم بازار، در صورت ضرورت قیمتگذاری، از تمام ظرفیتهای مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده و دولت مابهالتفاوت قیمت مصوب و قیمت عادله را پرداخت کند.
اما در همین راستا و در حالی که به نظر میرسید شورای رقابت سکان قیمتگذاری خودرو را به دست گرفته، خبرها حاکی از آن است که دستورالعمل قیمتگذاری به سازمان حمایت ابلاغ نشده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان در این خصوص گفته: توقع داریم شورای رقابت مسیر حركت را برای انحصارشكنی در حوزه تولید خودرو فراهم كند.
جواد تقوی اضافه کرده: انتظار داریم حداقل سهم این تعداد خودروساز كه در حوزه تولید در كشور وجود دارند و عملا ظرفیتهایی را برای تولید به كار گرفتهاند مشخص شود و شورای رقابت قواعدی را بگذارد تا ما مسیر انحصار را نداشته باشیم.
تقوی تاكید كرد: بعد از تدوین دستورالعمل قیمت، باید این را شورای رقابت به طور رسمی به سازمان حمایت ابلاغ كند تا ما بر اساس اطلاعات و دادههای كارشناسی خودمان بتوانیم به استناد آن دستورالعمل، تعیین قیمت كنیم.
این سخنان در حالی است که رئیس شورای رقابت ابلاغ نشدن دستورالعمل قیمتگذاری را تکذیب کرده است.
جمشید پژویان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت که اعلام کرده بود، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو هنوز به این سازمان ابلاغ نشده است، با اشاره به اینکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در نیمه فروردین ماه تصویب شده است، اظهار کرد: این دستورالعمل را همان زمان به خودروسازان ابلاغ کردیم، حتی با درج آن در سایت رسمی شورای رقابت از مردم خواستیم با مراجعه به سایت ضمن بررسی دستورالعمل قیمتها را تجزیه و تحیل کنند.
وی گفت: سازمان حمایت وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و فقط این روزها به بیان انتقادهایی در نحوه عملکرد شورای رقابت میپردازد تا به این ترتیب هنوز با وجود توافقات در نشست دبیران انجمنهای خودروسازان و جمعی از مدیران ارشد شرکتهای خودروساز، اختلافات بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه داشته باشد تا تکلیف قیمت گذاری خودرو همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.