به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از پرشین خودرو: اینبار روایتی متفاوتتر از گذشته در داستان تحویل خودرو به مشتریانی که در انتظار دریافت خودرو هستند به گوش میرسد؛ در واقع ایران خودرو با بایگانی کردن اسناد ماشینها از تحویل آن به مشتری جلوگیری میکند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، پس از تعیین قیمت خودرو در بازار و به نتیجه رسیدن شرکتهای بزرگ خودروساز با شورای عالی رقابت، قرار بر تحویل خودرو به مشتریان شد. هر چند که از آن روز تاکنون چند هفته میگذرد اما هنوز خودرویی به مشتریان اصفهانی تحویل نشده است.
یکی از متقاضیانی که جهت ثبت نام خودرو به ایران خودرو مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به سه هفته است که هر وقت به نمایندگیهای ایران خودرو مراجعه میکنیم بیان میشود هفته آینده زمان تحویل خودرو است و هنوز گویا وقت تحویل فرا نرسیده است.
یکی دیگر از مشتریان نیز میگوید: متاسفانه من نیز دچار همین مشکل شدهام با این تفاوت که در حال حاضر کارت خودرو نیز به دست من رسیده و پس از آن برگ سبز وسیله نقلیه را نیز دریافت کردهام اما هنوز خبری از ماشین من نیست.
پیگیری از مشتریان چندین نمایندگی ایران خودرو ادامه داشت، که آنها نیز همگی همین انتقاد را داشتند چنانچه حتی برخی از آنها میگفتند به ما گفتهاند خودروی شما اکنون به اصفهان رسیده ولی سند ندارد!
در واکنش به این اظهارات برخی نمایندگی های ایران خودرو در استان نیز این خبر را تأیید کرده و گفتند: روشن نیست چرا ایران خودرو از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ گونه سندی تحویل نداده است.
حال سوال اینجاست که اگر واقعا سند مالکیت برای این خودروها صادر میشود، علت اینکه از تحویل آن به مشتریان ممانعت میشود چیست و اگر هم تا کنون سندی برای این خودروها صادر نشده چگونه روند شماره گذاری خودرو و... انجام شده است.
کوتاهی دست اندرکاران ایران خودرو در این زمینه تامل برانگیز است چرا که در این عرصه اکنون تمامی مراحلی که باید پس از صدور سند مالکیت انجام شود به نتیجه رسیده اما هنوز سند مالکیت خودرو به دست مالکانی که ثبت نام کردهاند نمیرسد.