یک شرکت نصب کیت گاز خودرو خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدی ریاضی گفت: برای یک شرکت تهیه و توزیع کپسول و نصب کیت های مخصوص به اتهام عرضه خارج از شبکه پرونده ای تحت این عنوان تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه بروی تعزیرات استان ارسال شد.
وی در ادامه بیان کرد: شعبه بروی که وظیفه رسیدگی به پرونده را برعهده داشت، با توجه به گزارش ارسالی و سیر مراحل قانونی و مستندات موجود در پرونده این شرکت لقب کیت گاز خودرو را به اتهام عرضه خارج از شبکه به پرداخت جزای نقدی 158 میلیون و 345 هزار درخت صندوق دولت محکوم کرد.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: با رای شعبه بروی پرونده به شعبه تجدیدنظر استان ارسال و شعبه تجدیدنظر رای صادر را تائید نمود.