در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان مطرح شد
بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو


عصر دیروز جلسه ای با حضور مدیر عامل ایران خودرو و سایپا، رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت، معاون وزیر صنعت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مجلس برگزار شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از فارس، در جلسه عصر دیروز کمیسیون صنایع با خودروسازان موضوع وضعیت فعلی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه قیمت گذاری خودرو مطرح و بحثهایی در مورد لزوم سیاست گذاری کلی در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت و تعیین قیمت نهایی توسط سازمان حمایت مطرح شد.
در این جلسه جواد نجمالدین مدیرعامل ایران خودرو، سعید مدنی مدیرعامل سایپا، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، صالحینیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتند.