عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همزمان با توسعه پر شتاب و تکمیل خطوط بزرگراهی، شبکه مترو و سامانه بی آر تی در پایتخت گفت: آزادراه تهران ـ شمال به عنوان یکی از کلیدیترین پروژههای کشور، سالهاست در دست اجراست اما به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت تا کنون به بهرهبرداری کامل نرسیده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از مهر، ایرج ندیمی ضمن بیان این مطلب گفت: در سالهای اخیر اجرای این پروژه با کندی بیش از اندازه ای روبهرو بوده و متاسفانه مدیریت پروژه به جای حل مساله، تنها مجری و پیمانکار طرح را تغییر میدهد در صورتی که این جابهجاییها نه تنها به طرح مذکور سرعت نبخشیده بلکه آن را کندتر نیز کرده است.وی با اشاره به این که با ادامه روند موجود به نظر میرسد اجرایی شدن این طرح سه چهار نسل بعد کامل می شود، اظهار کرد: اشتباهات مدیریتی آشکاری در این پروژه صورت گرفته که واگذاری پروژه به شرکتها و سرمایهگذاران خارجی، از جمله بزرگترین این خطاهاست و پروژه مذکور در حال حاضر با کمبود منابع مالی و تامین بودجه روبهروست. ندیمی یکی از ایرادات اساسی آزادراه تهران ـ شمال را عدم استفاده از پیمانکاران مجرب داخلی دانست و تصریح کرد: این موضوع خسارات بزرگی را به این طرح عظیم وارد کرد و وزارتخانه مربوطه نیز برنامه مدونی برای این آزادراه نداشت و قصد داشت به یک باره این طرح را اجرایی کند در صورتی که طرح مذکور ابتدا باید در فازهای مختلف به بهرهبرداری میرسید.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس در پایان با انتقاد از تاخیر طولانی در بهرهبرداری از آزادراه تهران ـ شمال، خاطرنشان کرد: پیمانکاران چینی انتخاب شده به هیچ عنوان در حد و اندازه این پروژه نبودند و بسیار ضعیف عمل کردند و مسئولان مربوطه در استفاده از این پیمانکاران مرتکب اشتباه بزرگی شدند.