بهانه جویی مجلس در تفحص خودروسازان


عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه مجلس هنوز با بهانههای متعدد بودجه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان را به کمیته مربوطه ارائه نکرده است، گفت: با استقرار دولت جدید روند اختصاص بودجه کمیته تحقیق و تفحص با کندی همراه خواهد شد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از تسنیم، علی علیلو با اشاره به اینکه علیرغم موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی هنوز بودجه کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی به این بخش ارائه نشده است، اظهار داشت: مقرر بود در هفته گذشته این بودجه ارائه شود اما بنا به دلایلی که به اعتقاد من غیر منطقی است هنوز بودجه لازم به کمیته برای آغاز فعالیت اختصاص پیدا نکرده است.
وی با بیان این نکته که مجلس دلیل دیگر عدم اختصاص این بودجه را عدم ارسال منابع مالی مجلس از جانب دولت اعلام کرد افزود: به ما گفته اند باید از خزانه داری، بودجه مجلس توسط دولت ارائه شود که هنوز این امر محقق نشده است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس، به نظر میرسد با استقرار دولت جدید روند اختصاص بودجه کمیته تحقیق وتفحص از صنایع خودرو سازی با کندی همراه شود که این امر تأثیر ویژهای را بر تحقیق و تفحص خواهد گذاشت.
علیلو با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان در قالب طرح بوده و به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهارداشت: دو رقم بودجه برای کمیته تحقیق و تفحص پیش بینی شده است که باید بگویم کف یکی از این ارقام حدود 150 میلیون تومان است.
وی با بیان این که در روند تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در صدد آسیب شناسی این صنعت و ارائه راهکار هستیم، افزود: تمام ابعاد صنعت خودرو بررسی و با همکاری خودروسازان راهکارهای عملیاتی ارائه خواهد گردید.