عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب افزایش قیمت گاز CNG از 40 تومان به 70 تومان در هر متر مکعب در کمیسیون متبوعش خبر داد و تأکید کرد: این مصوبه با تأیید شورای اقتصاد اجرا خواهد شد.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از موافقت این کمیسیون با افزایش قیمت گاز CNG از ۴۰ تومان به ۷۰ تومان در هر متر مکعب خبر داد.
امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن درباره جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این جلسه درباره افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بحث و تبادل نظر شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد در کلانشهرها واحدهای 75 متری، در شهرها واحدهای 100 متری و در روستاها واحدهای 150 متری متعلق به افراد تحت حمایت این دو نهاد، برای یک بار از پرداخت تمامی عوارض شهری و روستایی معاف شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این جلسه همچنین وضعیت فروش گاز CNG در جایگاههای عرضه سوخت مورد بررسی قرار گرفت.
سلطانی گفت: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، به دلیل عدم حمایت دولت از جایگاهداران CNG، مشکلاتی برای آنها پدید آمده است.


وی با اشاره به تعطیلی 180 ایستگاه عرضه گاز CNG، ادامه داد: با توجه به فعالیت 24 هزار نفر در جایگاهها و حدود 3 میلیون و 500 هزار خودروی گازسوز، باید به مباحث مربوط به این جایگاهها توجه ویژه داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب افزایش قیمت گاز CNG از 40 تومان به 70 تومان در هر متر مکعب در کمیسیون متبوعش خبر داد و تأکید کرد: این مصوبه با تأیید شورای اقتصاد اجرا خواهد شد