«خودروسازان بلاتکلیفند» این جمله از ابتدای سالجاری در حالی مکررا از سوی برخی دستاندرکاران، مسوولان شرکتهای خودروساز و نمایندگان مجلس شنیده شده که به نظر میرسد خودروسازان خیلی هم از این وضعیت ناراضی نباشند.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: هفته پیش نیز مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ومحسن صالحی نیا معاون وی از شورای رقابت بابت بلاتکلیف گذاشتن خودروسازان انتقاد کردند.
حال بلاتکلیفی که این روزها مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دستاندرکاران خودرو را همصدا کرده به قیمتگذاری خودروهایی بازمیگردد که شورای رقابت مکلف به انجام آن بوده است.
هر چند شورای رقابت نیز این بلاتکلیفی را متوجه کندکاری بانک مرکزی در تعیین شاخصهای تورمی خودرو میداند، اما آن چه پیداست «بلاتکلیفی» این روزها به نفع خودروسازان تمام شده است.
برای اثبات این سخن دو دلیل داریم. اول اینکه خودروسازان به بهانه «بلاتکلیفی» زیر بار تحویل خودروهای ثبت نامی نمی روند و در پاسخ به مشتریانی که موعد تحویل خودروهایشان فرا رسیده عنوان میکنند که قیمت خودروهای مورد نظر هنوز مشخص نشده و در انتظار رهایی از بلاتکلیفی هستند که شورای رقابت به سر آنها آورده است، این درحالیاست كه برای برخی از ثبتنامکنندگان نیز با ارسال دعوتنامه بابت پرداخت باقی پول، درخواست رقمهای نجومی میکنند.
به این رقمها هزینه آپشنهایی را که تا پنج میلیون تومان خرج بر دست مشتریان میگذارد نیز اضافه کنید.
از سوی دیگر در این دوران به اصطلاح بلاتکلیفی خودروسازان که نه شورای رقابت نظارتی بر عملکرد آنها دارد و نه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، خودروها با قیمتهایی به فروش میرسند که فریاد مشتریان را درآورده است.
حال این بلاتکلیفی از هر جنسی که باشد باید زودتر به پایان برسد.