رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه داشتن بیمهنامه شخص ثالث برای رانندگان خودرو ضروریست، گفت: از پلیس راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم که در بحث ماده 19 اجبار داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو جدیتر برخورد و از تردد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث جلوگیری کند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران سید محمد کریمی اظهار کرد: نیروی انتظامی موظف است طبق ماده 19 از تردد خودروها و وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه شخص ثالث جلوگیری کند؛ بنابراین از دوستان پلیس میخواهیم این موضوع را جدیتر بگیرند. وی افزود: اگر رانندگان خودرو بیمه شخص ثالث داشته باشند هنگام حوادث، بخش عمدهای از آلام آنها تسکین پیدا میکند چراکه بخش عمدهای از خسارات توسط بیمه پرداخت میشود. کریمی گفت: در واقع در حوادثی که حتی مقصر حادثه متواری میشود این افراد با داشتن بیمهنامه میتوانند خسارات وارده را تا حدود زیادی جبران کنند. رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به توزیع کلاه ایمنی رایگان برای موتورسواران گفت: با پخش 3000 کلاه ایمنی در شهر تهران به این اندیشیدم که حتی اگر بتوانیم جان یک نفر را نجات دهیم در واقع یک خانواده نجات پیدا میکند. وی افزود: در حوادثی که سرپرست خانواده یا هر کدام از افراد خانواده دچار حادثه شوند در واقع یک زندگی فلج شده و در صورتی که سرپرست خانواده دچار حادثه جرح و از کارافتادگی شود، خانوادهای متلاش میشود؛ بنابراین تلاش میکنیم تا جایی که میشود از این گونه حوادث پیشگیری کنیم. کریمی خاطرنشان کرد: لایحه بیمه شخص ثالث و طرح آن در مجلس و دولت در حال بررسی است و براساس آن اصلاحات لازم روی این قانون انجام شده و به زودی تصویب میشود. رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در بحث حق بیمهنامههای شخص ثالث باید رانندگان و خودروهای پر خطر و کم خطر لحاظ شوند، گفت: پژوهشکده بیمه در حال بررسی است تا براساس تحقیقات علمی مشخص کند که رانندگان پرخطر باید چه میزان حق بیمه پرداخت کنند البته تغییر میزان قیمت حق بیمههای شخص ثالث و نرخگذاری آن در قانون توسط دولت است؛ بنابراین در حال آماده کردن خودمان هستیم که این تغییرات انجام شود.