بیمه شخص ثالث خودرو در دست اندازبه گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، چند ماه پیش بود که مدیرعامل بیمه ایران از ضرورت انجام معاینه فنی برای صدور بیمه ثالث خبر داد و ابراز داشت که برای مدیریت ریسك بیمه های شخص ثالث، انجام معاینه فنی خودروها قبل از انجام بیمه ثالث قطعا ضروری و لازم است مناطق بازدید معاینه فنی خودرو بیشتر شود.

این نظریه و ایده مثل تمام اظهار نظرهای مسولان موافقان و مخالفان خودش را داشته و دارد و شاید مانند برخی اظهارنظر مسئولان كه بدون اقدامات عملی همراه است در حد یك نظریه باقی بماند و هیچ نوع خدمات كاربردی در این خصوص حتی در خود شركت بیمه ایران صورت نگیرد.
پس از این نظریه برای افزایش تعداد مراكز معاینه فنی خودروها نیز تاکنون اقدام اجرایی مناسب از طرف مسولان مربوطه به عمل نیامده است!
با توجه به پیگیری های ما حتی در پرسابقه ترین شركت بیمه ای كه بیمه ایران می باشد هیچ وقت چنین قانونی بر قرار نبوده است البته طی سال های گذشته این قانون یعنی لزوم وجود برگه معاینه فنی برای صدور بیمه ثالث فقط برای برخی از خودورهای سنگین كه دارای ایرادات فنی از بدو تولید در كارخانه بوده الزامی و اجباری است و تعداد محدودی را نیز شامل می شود.
در حال حاضر و در تمام شركت های بیمه ای اعم از خصوصی یا دولتی، بیمه های ثالث خودرو بدون توجه به داشتن یا نداشتن برگه معاینه فنی صادر می شود!
هر چند كه اجرای سراسری نظریه مدیرعامل بیمه ایران به صورت یك قانون منجر به رفاه بیشتر و منفعت بیشتر برای اسپانسرهای شركت های بیمه ای می شود اما در عین حال موجب بروز مشكلاتی برای نمایندگان فروش آنها نیز خواهد شد.
جالب است بدانید طی چند ماه گذشته در شركت بیمه توسعه قانون جدیدی وضع شده مبنی بر اینکه برای صدور بیمه نامه های ثالث كه با فاصله زمانی یک روز و بیشتر قرار است صادر شود گرفتن عكس از بدنه خودرو الزامی می باشد و در صورتی كه نماینده بیمه یا بیمه گر شركت توسعه به هر دلیلی عكس های بدنه خودرو را در آرشیو خود نداشته باشد در صورت بروز هر گونه خسارت مالی برای بیمه گذار، نماینده بیمه مورد نظر مجبور به پرداخت نصف خسارت مالی به شخص بیمه گذار می شود.
این قانون جدید بیمه توسعه كه بر مبنای یك پیشنهاد ساده از یكی از اشخاص واحد خسارت آن پایه گذاری و چند ماهی است اجرا می شود برای بیمه گذاران و نمایندگان فروش این شركت بیمه ای، مشكلاتی را به وجود آورده است.
از جمله مشكلات به وجود آمده در دسترس نبودن برخی خودروها برای عكس گرفتن، عدم آمادگی یا نداشتن امكانات مناسب برای تهیه عكس، مسافر بودن و عجله داشتن بیمه گذار و ... بیان می شود.
با توجه به شرایط پیش آمده برای شركت توسعه و نارضایتی نمایندگان از این بابت و مشكلات و عوارض منفی ناشی از این قانون كه بیانگر تفكر "هرچه پیش آید" در زمینه قانون گذاری بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران است، لزوم نگرش مجدد و بازنگری و همچین بررسی آزمایشی طرح های این چنینی و سپس اجرای آن به عنوان قانون به طور جدی احساس می شود.