دبیر انجمن خودروسازان ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به ابراز بیاطلاعی پلیس از مصوبه اخیر هیات دولت در زمینه تعویق یک ساله استاندارد اجباری کیسه هوا، این مصوبه را هر چه سریعتر به پلیس ابلاغ کند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احمد نعمتبخش، با بیان این مطلب اظهار کرد: مصوبه دولت درباره تعویق یک ساله استاندارد اجباری کیسه هوا به دلیل شرایط تحریم و عدم امکان تامین این قطعه از سوی خودروسازان صادر شده و باید هر چه سریعتر به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه بوروکراسی اداری طولانی بوده و منجر به تکذیب اصل مصوبه دولت از سوی پلیس شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که شورای عالی استاندارد در جلسه تاریخ بیست و ششم خردادماه امسال مصوب کرده که تصویب نامه شماره 40836/16882 به تاریخ اول اردیبهشت امسال درباره نصب اجباری کیسه هوا، یک سال به تعویق افتاده و از ابتدای سال 93 اجرایی شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: در این مصوبه قید شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی سازمان ملی استاندارد ایران زمینه اجرای مصوبه یاد شده را از ابتدای سال 93 فراهم کند.
وی به اسنا افزود: این مصوبه از سوی معاون اول رییسجمهوری به تمام دستگاههای مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ و از این طریق نیز باید به پلیس ابلاغ شود.
نعمتبخش تصریح کرد: دلیل موافقت هیات دولت با تعویق یک ساله این استاندارد مشکلاتی است که در راه تامین کیسه هوا ایجاد شده بهگونهای که اصرار بر نصب کیسه هوا توقف تولید برخی از خودروها را به دنبال داشت.