رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور از بی تاثیری تحریم اخیر آمریکا بر ضد صنعت خودرو بر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، حسن زمانی افشار اظهار کرد: در چند روز اخیر تغییر خاصی در قیمت خودروهای داخلی رخ نداده است.
وی با بیان این که اتفاقی چون تحریم تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: قیمت این محصولات با توجه به تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میشود.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور افزود: بنابراین هر چه میزان عرضه از سوی خودروسازان افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت خودروهای داخلی تثبیت شده و یا کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه هفته گذشته تحت تاثیر افزایش مجدد نرخ ارز قیمت برخی خودروهای داخلی مقداری افزایش یافت، تصریح کرد: هفته پیش از آن نیز سقوط قابل توجه قیمت ارز کاهش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال داشت.
زمانی افشار درباره آینده قیمتها در بازار خودرو، به ایسنا گفت: در صورتی که خودروسازان بزرگ بتوانند نیاز بازار را به خوبی تامین کنند، مطمئنا افزایش قیمتی نخواهیم داشت البته کاهش نرخ ارز نیز به نوبه خود میتواند قیمت این محصولات را کاهش دهد.