معاون توليد تندر90 ايران خودرو خبر از اخذ تاييديه کيفي تندر90 دنده اتوماتيک از شرکت رنو فرانسه وسازمان ملي استاندارد ايران داد و گفت: قرار است تاپايان سال جاري سه هزار دستگاه از اين خودرو توليد و روانه بازار شود.

محمد رضا معتمد معاون توليد تندر90 ايران خودرو درمراسم برگزاري تست تندر90 دنده اتوماتيک ايران خودرو توسط خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: بابازديد اخيرمديران ارشد شرکت رنوفرانسه از خطوط توليدتندر90 اتوماتيک ايران خودرو، ويژگي هاي فني، عملکردي وکيفي اين خودروبه تاييدرسيد.
وي افزود: برنامه توليد تندر90 اتوماتيک ايران خودرو درسال آينده 15 هزار دستگاه است.
معتمدتاکيدکرد: خطوط توليد اين خودرو به صورت کامل با استانداردکيفي رنوکه ازاستانداردهاي مطرح و به روز اروپا محسوب مي شود، مطابقت دارد.
معاون توليد تندر90 ايران خودرو ميزان رضايت مشتريان از تندر90 را براساس اطلاعات سازمان بازرسي کيفيت و استاندارد ايران درسال گذشته را 5. 72 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ايران خودرو تنها سايت توليد کننده تندر90 دنده اتوماتيک در دنيا است.
وي گفت: مجوز توليد انبوه تندر90 دنده اتوماتيک در تاريخ 30 دي ماه سال جاري از شرکت رنوي فرانسه اخذشد و براي اين پروژه بيش از 67 ميلياردريال سرمايه گذاري شده است.
معتمد از مهمترين ويژگي تندر90 دنده اتوماتيک را، سهولت رانندگي درترافيک شهري، کاهش استهلاک گيربکس و متعلقات، عملکرد بسيار خوب و اطمينان خاطر در سر بالايي و سرپاييني و عدم مکان سرقت خودرو درحال قرار گرفتن دروضعيت پارک عنوان کرد.
معاون توليد تندر90 ايران خودروتصريح کرد: تندراتوماتيک از نوع تيپ ترونيک است که منطبق بر محصولات روز دنيا به حساب مي آيدو همچنين اين گيربکس داراي قابليت را نندگي درجاده لغزنده است.
وي مهمترين تفاوت هاي بين تندر90 معمولي و دنده اتوماتيک را نمايش وضعيت دنده درقسمت نمايشگر جلو آمپر، تغيير دسته دنده، پوسته سپر جلو عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: مصرف سوخت تندر90 دنده اتوماتيک در سيکل ترکيبي ( شهر -جاده ) 3. 8 ليتر در هر 100 کيلومتر است.
معاون توليد تندر90 ايران خودروافزود: حجم موتور تندر90 دنده اتوماتيک، 1600 سي سي، 16 سوپاپ مجهز به سيستم انتقال قدرت چهار دنده اتوماتيک واستاندارد آلايندگي يورو چهار را پاس مي کند.
وي تعداد نمايندگي هاي ارائه خدمات پس از فروش تندر90 دنده اتوماتيک رادر حال حاضر 36 نمايندگي عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: با همکاري شرکت ايساکو، به تدريجي تعداد نماينگي هاي پايلوت نيز افزايش خواهد يافت.