در شرایط تحریم کدام راهکار بهتر است؟
تاکید بر همکاری با خودروسازان شرقی

با توجه به تشدید محدودیتهای بین المللی، همكاری مشترك با خودروسازان معتبر آسیایی بهترین جایگزین برای همكاری با كشورهای اروپایی است.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جواد نجم الدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: با انعقاد قرارداد همکاری با خودروسازان آسیایی میتوان بر روی پلاتفرم مشترك خودروهای مختلفی طراحی و به بازار عرضه كرد.
وی افزود: قراردادهای همکاری مشترک با خودروسازان آسیایی در درجه اول با تمرکز بر ورود دانش فنی آنان به داخل کشور میتواند راهگشای بسیاری از تنگناهای صنعت خودرو ایران باشد.
مهندس نجمالدین، همكاری مشترك با خودروسازان برتر چینی و كرهای را در حال حاضر به نفع صنعت خودرو كشور دانست و در عین حال تاكید كرد: حرکت به سمت طراحی و تولید خودروهای کاملا ایرانی با تکیه بر تواناییهای فنی و مهندسی سازندگان داخلی میتواند راه توسعه صنعت خودرو و استقلال صنعتی كشور باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان ساخت: استراتژی ایران خودرو با خودروسازان معتبر برنده _ برنده بوده و در راستای کاستن از فاصلههای فناوری بین ایران و کشورهای پیشرفته در این صنعت است.
مهندس نجمالدین با بیان اینکه ایرانخودرو راهبردهای خود را با رویکرد نگاه به بیرون و داخل تنظیم کرده است، اظهارداشت: ایجاد برند سمند، رانا و دنا و تنوع و توسعه و صادرات آن از الزامات استراتژی نگاه به بیرون این شرکت است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: در استراتژی نگاه به داخل این شرکت، همکاری مشترک با خودروسازان معتبر مطرح است که از این طریق فناوری خود را در طراحی و تولید خودرو ارتقاء دهیم.