مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در صورت ادامه روند افت کیفی در برخی سواریهای داخلی، در شمارهگذاری این خودروها تجدیدنظر خواهد شد.

به گزارش پارس تیونینگ بهادر کاظمی در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افت کیفیت برخی سواریهای داخلی تولیدی در آبان ماه، اظهار کرد: بررسیهای سازمان استاندارد در حدود دو ماه پیش نشان داد که برخی خودروسازان از برخی استانداردهای کیفی عدول کردهاند.
وی با بیان این که در آن زمان به این موضوع رسیدگی و به خودروسازان مربوطه هشدارهای لازم برای اصلاح رویه داده شد، خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای سازمان استاندارد، ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در آبانماه نیز نشان داد که کیفیت برخی از سواریهای داخلی کاهش یافته است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در این زمینه با خودروسازان جلساتی برگزار و تذکر داده شد که وجود مشکلاتی در روند تامین قطعات به هیچ وجه دلیل موجهی برای کاهش کیفیت محصولات نخواهد بود.
کاظمی تصریح کرد: حفظ کیفیت اهتمام و تلاش خودروسازان در این زمینه را میطلبد بنابراین اگر افت کیفیت در برخی از سواریهای داخلی ادامه یابد در مورد شمارهگذاری این خودروها تجدیدنظر خواهد شد.