دیروز همزمان با روز صنعت و معدن، تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودرو ایران آغاز شد، تحریمهایی که به گفته کارشناسان، شرایط سختی را متوجه خودروسازان خواهد کرد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، این اولین بار است که صنعت خودرو ایران به طور مستقیم هدف تحریم های بینالمللی قرار میگیرد و نشان از آن دارد که غربیها این بار به دنبال تضعیف بزرگترین صنعت ایران پس از نفت، هستند.
هرچند خودروسازی ایران این روزها حال خوشی ندارد و برخی گمان میکنند تحریم شدن و نشدنش، فرقی نمی کند، اما کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند تحریم های جدید، مشکل تازهای برای این صنعت است.
گفته میشود تحتتاثیر این تحریم ها، هزینه تولید در شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به شرایط فعلی (افزایش هزینه های تولید)، هم تولید دچار مشکلات بیشتر خواهد شد و هم قیمتها افزایشی بیش از این را تجربه خواهند کرد.
در تحریمهای جدید، شرکتهای کره ای پیشتازند، با این حال تمام شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی، در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودرو ایران، با برخورد شدید دولت آمریکا مواجه خواهند شد.
به نظر میرسد خودروسازان داخلی به دنبال جایگزین کردن شرکتهای چینی هستند تا به واسطه آنها، قطعات موردنیاز خود را تامین کنند که باید دید این پروسه چقدر زمان میبرد و خودروسازان در فاصله اجرای تحریم ها تا پیدا کردن جایگزین، چگونه روزگار خواهند گذراند. از طرفی، این نگرانی وجود دارد که آیا شرکتهای چینی میتوانند جایگزین مناسبی برای کره ای ها باشند یا اینکه در پی تحریم های جدید، کیفیت خودروها نیز در کنار تیراژشان افت خواهد کرد؟