حمیدرضا شهرکی ثانوی اظهارداشت: با توجه به اهمیت دهه ایمنی واقدامات صورت گرفته دراین اداره کل ونظربه نامگذاری امروز باعنوان "راه و خودرو ایمن", مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان ، با اعمال ۲۰درصد تخفیف، خدمات معاینه فنی سنگین را ارائه خواهد کرد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از شهرخبر، مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان تهران گفت: از امروز خودروهای استان تهران از تخفیف ۲۰ درصدی معاینه فنی برخوردار میشوند.
حمیدرضا شهرکی ثانوی اظهارداشت: با توجه به اهمیت دهه ایمنی واقدامات صورت گرفته دراین اداره کل ونظربه نامگذاری امروز باعنوان "راه و خودرو ایمن", مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان ، با اعمال ۲۰درصد تخفیف، خدمات معاینه فنی سنگین را ارائه خواهد کرد.
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان تهران گفت : هدف ازاجرای این طرح توسط مراکز مورد بحث توجه دادن افکار عمومی به موضوع ایمنی وتشویق و ترغیب صاحبان خودرو برای انجام معاینات فنی خودرو است ,این کار سبب میگردد تا رانندگان ناوگان عمومی جاده ای ترغیب و تشویق گشته تا یک کنترل دقیق و فنی بر سلامت خودروی خود داشته و از تردد خودروهای فاقد معاینات فنی جلوگیری شود.
شهرکی ثانوی اشاره کرد: براساس مطالعات موجود، معاینه خودروها در پیشگیری از سوانح رانندگی جاده ای بسیار تأثیرگذار بوده و هچنین وی باتاکید براینکه یکی از مهمترین الزامات سفر, معاینه خودرو از نظر ایمنی است ,افزود: نقص فنی موجود درناوگان عمومی حمل ونقل برون شهری می تواندیکی ازعوامل مهم مخاطرات و ریسک سفر باشد بنابراین کنترل خودروها و حصول اطمینان از عملکرد ایمنی آنها نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که باید به آن توجه جدی شود.