رئیس پلیس راهور تهران گفت: ترافیک محدوده پیروزی با تکمیل بزرگراه امام علی(ع) و راهاندازی رمپ و لوپهای آن کاهش مییابد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از تسنیم، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره دلایل افزایش ترافیک در خیابان پیروزی با وجود افتتاح بزرگراه امام علی اظهارداشت: افتتاح این بزرگراه تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک بزرگراههای بسیج و شهید باقری داشته و ترافیک این دو بزرگراه را بشدت کاهش داده است.

وی ادامه داد: اما اتفاقی که این تلاش مثبت را تکمیل میکند این است که رمپولوپهای لازم در بزرگراه بازگشایی شود. اگر این رمپولوپها مخصوصا در محدودههای خیابان پیروزی و دماوند راهاندازی شوند و از سوی دیگر تونل امیر کبیر که در محدوده بزرگراه امام علی ورودی و خروجی دارد راهاندازی شود اثربخشی بزرگراه امام علی بیشتر به چشم میآید.