مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

رئیس اداره آموزش راهنمایی رانندگی یزد از تشدید طرح برخورد با موتورسواران متخلف خبر داد و گفت: با توجه به اینکه رعایت قانون برای هر نوع وسیله نقلیه الزامی است و از تخلفات موتورسواران چشمپوشی نخواهیم کرد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس سروان علیرضا آدمیزاده اظهار داشت: قوانین راهنمایی و رانندگی نقش ایمنسازی و هدایت هرچه بیشتر رانندگان را بر عهده دارد که لازم است موتورسواران نیز به این قوانین توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به شکایت شهروندان و وضعیت رانندگی راکبان موتورسیکلت در سطح شهر با موتورسوارانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض میکنند به شدت برخورد میشود و موتورسیکلت آنها توقیف خواهد شد.
آدمیزاده یادآور شد: ایجاد صداهای ناهنجار، رانندگی در پیادهرو، رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن گواهینامه و پلاک موتورسیکلت از جمله مواردی است که پلیس با آنها برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره آموزش راهنمایی و رانندگی یزد تصریح کرد: توقف موتورسیکلتها در سطح پیادهروها، داخل ایستگاههای اتوبوس، عبور از چراغ قرمز نیز مورد برخورد پلیس خواهد بود و اگر موتورسیکلتی در پیادهرو و ایستگاه اتوبوس یا تاکسی پارک شده باشد، به پارکینگ منتقل میشود.
وی با بیان اینکه تخلفات موتورسواران بیش از این است که بتوان آن را نادیده گرفت، گفت: انجام این تخلفات مشکلاتی را ایجاد کرده است و اصلا دلیلی وجود ندارد که بخواهند هر نوع تخلفی را انجام بدهند و پلیس چشمپوشی کند.
آدمیزاده همچنین از ممنوعیت رانندگی اتباع بیگانه با انواع وسایل نقلیه خبر داد و عنوان کرد: اتباع بیگانه از هر کشوری که باشند و بدون مجوز با موتور سیکلت یا خودرو تردد کنند، مورد برخورد پلیس قرار خواهند گرفت.
وی افزود: تنها در صورت داشتن مجوز رانندگی از سوی راهنمایی رانندگی یزد میتوانند اقدام به رانندگی در سطح شهر داشته باشند.
آدمیزاده همجنین از برخورد با مالکان وسایل نقلیهای که در اختیار اتباع بیگانه باشد خبر داد و تصریح کرد: با کسانی که موتورسیکلت یا خودروی خود را در اختیار اتباع بیگانه قرار دهند برخورد میشود و جریمههای سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.