مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
حسن عباسی با بیان اینکه در ساعت 19 شب گذشته وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده خیابان ستارخان به مرکز فوریتهای پزشکی 115 اطلاع داده شد، گفت: تکنیسینهای اورژانس با حضور در صحنه حادثه دریافتند که راکب یک دستگاه موتورسیکلت دچار سانحه شده است.
وی با بیان اینکه در بررسیها مشخص شد که راکب موتورسیکلت سه میلیارد تومان وجه نقد و مقادیر زیادی طلا به همراه داشته است گفت: تکنیسینهای اورژانس ضمن محافظت از این مبالغ همراه بیمار مراتب را سریعا به ماموران پلیس اطلاع دادند.
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران افزود: تکنیسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی مصدوم این حادثه را به بیمارستان حضرترسول (ص) به بیمارستان منتقل کردند.
عباسی با بیان اینکه در حال حاضر حال عمومی راکب موتورسوار مساعد گزارش شده است گفت: سه میلیارد تومان وجه نقد و طلا و جواهرات همراه این فرد ضمن صورتجلسه به ماموران پلیس داده شد.