دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: با توجه به نرخ ارز، تعرفه موثر واردات خودرو نه 40 بلکه 28 درصد است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، احمد نعمتبخش اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه اسمی واردات خودرو 40 درصد است اما با توجه به اینکه مبنای گمرک برای اخذ معادله ریالی تعرفه، ارز مبادلهای است هماکنون نرخ موثر تعرفه به 28 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال با توجه به نرخ حدودا 3500 تومانی دلار آزاد، قیمت خرید یک خودروی 10 هزار دلاری، حدود 35 میلیون تومان میشود. در گمرک 40 درصد 10 هزار دلار بر مبنای دلار 2450 تومانی (مبادلهای) اخذ میشود که معادل ریالی آن 9 میلیون و 800 هزار تومان است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این در حالی است که این خودرو با دلار آزاد خریداری شده و درصورت مبنا قرار دادن قیمت دلار آزاد در گمرک برای اخذ تعرفه، میزان ریالی تعرفه نه 9 میلیون و 800 هزار تومان بلکه 14 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه مشاهده میکنیم که هماکنون تعرفه موثر واردات خودرو نه 40 بلکه 28 درصد است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب واردات خودرو برای واردکنندگان ارزانتر تمام میشود.
به نوشته ایسنا، نعمتبخش تصریح کرد: این در حالی است که وضع تعرفه ابزاری برای حمایت از تولید داخل در شرایط کسب و کار متفاوت است. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ تسهیلات در اروپا سه تا چهار درصد است این میزان در داخل کشور به حدود 30 درصد رسیده است.