معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع تعویق ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4، مصوبه دولت بوده و براساس آن نیز عمل شده است. به گزارش پارس تیونینگ ، محسن صالحینیا در پاسخ به این که چندی پیش به دنبال اعلام به تعویق افتادن ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها، برخی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را رد کردند، اظهار کرد: تعویق اجرای این استاندارد براساس مصوبه ابلاغی دولت بوده و متن مصوبه نیز نزد دستگاههای مسوول موجود است.
وی با بیان اینکه مطمئنا تمام موضوعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح میشود براساس مصوبات و ابلاغیههای دولت است، خاطرنشان کرد: طبق یکی از همین مصوبات، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به ابتدای سال 93 موکول شده است.
به گزارش ایسنا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته این به این معنی نیست که همچنان خودروها با استاندارد یورو 2 تولید خواهند شد بلکه با توجه به شرایط موجود، به تدریج ارتقای استاندارد صورت خواهد گرفت تا این که از ابتدای سال آینده صد درصد خودروها با این استاندارد تولید شوند.
وی ادامه داد: در برخی از خودروها به دلیل محدودیتهای موجود، استاندارد یورو 4 به تولید انبوه نرسیده است که محدودیتهای تامین و واردات برخی قطعات کلیدی مانند کاتالیست و ایسییو از جمله آنها است.
صالحینیا تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای خارجی ایجاد شده، خودروسازان اقداماتی را انجام دادهاند تا استمرار تولید در ماههای آینده حفظ شود.