به گزارش پارس تیونینگ به نقل از مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی کشور درباره اعلام ارزش کامیون کشنده C&C چینی سال 2013 اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 498 مورخ 28 خردادماه امسال کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش دو مدل کامیون کشنده C&C سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

همچنین در بخشنامه دیگری درباره اعلام ارزش سواری های هوندا ACCORD سال 2013 آمده است: دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 498 مورخ 28 خردادماه امسال کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش 3 مدل سواری های HONDA ACCORD سال 2013 ساخت ژاپن ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه باتوجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

در دستور دیگری از گمرک درباره اعلام ارزش سواری های فولکس واگن Beetle و Passat سال 2014 آمده است: دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه 92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش 3 مدل سواری های Beetle و Passat سال 2014 ساخت آلمان ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
درباره اعلام ارزش خودروهای HYUNDAI سال 2014 نیز اعلام شد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه امسال کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های هیوندای سال 2014 ساخت کره جنوبی ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
همچنین در دستور دیگری درباره اعلام ارزش خودروهای سواری KIA کره ای سال 2014 ابلاغ شد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه 92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های KIA سال 2014 ساخت کره جنوبی ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
درباره اعلام ارزش سواری های رنو مگان سال 2014 بخشنامه شد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه 92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ارزش 2 مدل سواری رنو MEGANE سال 2014 ساخت فرانسه ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
گمرک ایران در بخشنامه دیگری به مدیران کل گمرکات کشور درباره ارسال پرایس لیست کامیون های کشنده MAZ بلاروس سال 2013 اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه امسال کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست کامیون های کشنده MAZ سال 2013 ساخت بلاروس ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون های مربوطه باتوجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
در بخشنامه دیگری درباره ارسال پرایس لیست بیل های مکانیکی JCM سال 2013 اعلام شد: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 497 مورخ 21 خردادماه سال 92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست بیل های مکانیکی (JCM ) سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری بیل های مکانیکی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.