رئیس سازمان راهداری با تأکید بر لزوم مدیریت سفر توسط مردم و توزیع سفرهای تابستانی در کل فصل تابستان، از آمادگی ۱۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۳۳ هزار دستگاه مینیبوس و ۳۴ هزار سواری برونشهری برای خدمت به مسافران تابستانی خبر داد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از فارس،شهریار افندیزاده اظهار داشت: در آستانه شروع سفرهای تابستانی قرار داریم و مردم ایران مردمی هستند که سفرهای تابستانی را اغلب در برنامههای خود جای میدهند.
وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به عنوان متولی جادهها امسال نیز تلاش میکند که امکانات مطلوبی را در رابطه با سفرهای تابستانی در اختیار مسافران جادهای قرار دهد.
* بهسازی و ترمیم روکش آسفالت جادهها برای سفرهای تابستانی
افندیزاده اظهار داشت: راهها تحت تاثیر ترافیک دائماً در معرض استهلاک هستند بنابراین نگهداری، ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت از برنامههای اولویتدار این سازمان است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به وجود بیش از 70 درصد ترافیک در ورودی 30 هزار کیلومتر از راههای موجود به عنوان راه شریانی، اضافه کرد: به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده است که نسبت به روکش سطحی و لکهگیری آسفالت جادهها اقدام کنند تا جادهها با سطح خدمات مناسبی در اختیار مسافران قرار گیرد.
* آمادهباش راهداران برای خدمت به مسافران تابستانی
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سفرهای تابستانی امسال نیز مثل روال گذشته اکیپهای راهداری متناسب با میزان تقاضا، در جادهها و کنار راهدارخانهها مستقر میشوند تا بتوانند نسبت به برطرف کردن مشکلات و مقابله با حادثه به سرعت عمل کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یادآور شد: همچنین در مسیرهای ورودی به تهران و خروجی، راهداران مستقر هستند، ضمن آنکه راهدارخانهها و اکیپهای راهداری در کنار کمیتههای امداد و نجات جادهای تلاش میکنند بار ترافیکی مسیرها در طول این ایام در کل مسیرها توزیع شده و ترافیک کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور 1400 اکیپ راهداری در 80 هزار کیلومتر از جادههای کشور، اظهار داشت: در این دوره از طرح تابستانی نیز 11 هزار و 500 راهدار آموزش‏دیده در خدمت مسافران هستند.
* آماده سازی راهدارخانهها در تمامی محورهای مواصلاتی
افندیزاده با بیان اینکه 640 راهدارخانه طی این ایام در خدمت مسافران جادهای است، اضافه کرد: طی این ایام اغلب جادهها بخصوص محورهای منتهی به شمال کشور بسیار پرتردد هستند به همین دلیل سازمان راهداری حمل و نقل جادهای آمادهباش را به تمام راهدارخانههای کشور اعلام کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در تابستان پیشرو اکیپهای راهداری و بخشهای مختلف حمل و نقل جادهای آماده هستند تا سفرهای ایمن و مناسبی برای مسافران فراهم شود.
* آمادگی مراکز مدیریت راهها برای اطلاعرسانی وضعیت ترافیکی جادهها
وی با اشاره به فعالیت 500 دوربین نظارتی تصویری در جادههای کشور طی این ایام، تصریح کرد: تابستان امسال نیز تلاش میکنیم مراکز مدیریت راهها که همه استانها به این مراکز مجهز شدهاند، اطلاعات کامل جادهای را دراختیار مسافران قرار دهند و اطلاعات ترافیکی و وضعیت جادهها به بهترین وجه ارائه شود.
افندیزاده اضافه کرد: مردم میتوانند اطلاعات راهها را از مراکز مدیریت راهها دریافت کنند که معمولاً از طریق تلفن و به طریق شمارهگیری شماره 141 با کد و پیششماره آن شهرستان خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راههای ارتباطی با مرکز مدیریت راهها توضیح داد: تلفن گویای 141 با 240 خط پاسخگوی مردم است، با ارسال نام شهر مبدأ - نام شهر مقصد به سامانه پیامکی 1000141 فاصله بین این دو شهر اعلام میشود؛ سامانه پیامکی 2000141 انتقادات، نظریات و پیشنهادات مردم را دریافت میکند ضمن آنکه پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهها WWW.IRAN141.IR نیز در خدمت مردم است.
* نحوه ارتباط مردم با متولیان جادهها
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: در طرح تابستانی امسال موضوع «افزایش سطح خدمات و رضایتمندی مسافران» مد نظر است که در این راستا در بخش حمل و نقل عمومی جادهای، سامانه 3000143 در خدمت مسافران برای دریافت نظریات، پیشنهادات و شکایات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همچنین نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پایانهها مستقر هستند و به شکایات مردم رسیدگی میکنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: همچنین سامانه پیامکی 1000141 نیز در خدمت مسافران است.
* 18هزار و 200 دستگاه اتوبوس در خدمت مسافران تابستانی هستند
افندیزاده اظهار داشت: تابستان امسال در بخش حمل و نقل عمومی جادهای به خصوص اتوبوسرانی خدمات مناسبی به مسافران ارائه خواهد شد
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال 18 هزار و 200 دستگاه اتوبوس، 33 هزار دستگاه مینیبوس و 34 هزار دستگاه سواری برونشهری آماده ارائه خدمات به مسافران تابستانی هستند.
افندیزاده تصریح کرد: در بخش حمل و نقل بینالمللی عمومی جادهای نیز تابستان امسال تلاش میکنیم مثل روال سابق خدمات مناسبی را به مسافران بینالمللی جادهای ارائه دهیم.
* توجه به افزایش ایمنی سیر وسایل نقلیه عمومی جادهای
وی با اشاره به افزایش ایمنی سیر در بخش جادهای و به خصوص حمل و نقل عمومی جادهای اظهار داشت: در این راستا جلساتی با کانونها، انجمنها و شرکتهای مسافری، حمل و نقلی برگزار کردیم تا خدمات متناسبی در راستای کاهش سوانح ارائه شود؛ همان طور که گفته شد در طرح تابستانی امسال موضوع «افزایش سطح خدمات و رضایتمندی مسافران» مد نظر است
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، میزان رضایت مسافران و افزایش کیفیت خدمات ارائهشده توسط شرکتهای تعاونی، به عنوان مواردی است که شرکتها باید رعایت کنند و قطعاً در رتبهبندی آنها مؤثر است.
* مردم در تابستان سفرهای طولانی را مد نظر قرار دهند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تابستان برخی تعطیلات پشت سر هم قرار دارد، اظهار داشت: در سفرهای کوتاه، ترافیک محورها افزایش مییابد در واقع حجم تقاضای سفر بسیار رشد میکند بنابراین از مسافران تابستانی درخواست میکنیم سفر خود را به درستی توزیع کنند و بیشتر سفرهای طولانی را مدنظر قرار دهند تا عبور از جاده نیز جزئی از سفر آنها باشد و بتوانند با آرامش و صبر بیشتری سفر کنند.
افندیزاده اضافه کرد: ادارات کل حمل و نقل و پایانههای هر استان و ادارات کل راه و شهرسازی آماده خدمت به مسافران در تمامی استانها هستند.
* پیک سفرهای تابستانی قبل و بعد از ماه مبارک رمضان
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان، امسال نیز 2 پیک سفر خواهیم داشت که یکی قبل از ماه مبارک و دیگری پس از ماه مبارک رمضان است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: در ایام ماه مبارک رمضان میزان سفرها بسیار کاهش مییابد و پیک سفرهای تابستانی در روزهای اول تیرماه تا حدود 16 تیر و 17 مردادماه تا پایان شهریور خواهد بود که البته روزهای پایانی شهریور اوج سفرهای تابستانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بنابراین مدیریت و توزیع سفر و طبیعتاً ترافیک توسط مردم کمک بسزایی به مسئولان، راهداران و دستاندرکاران جاده برای ارائه خدمات هر چه بهتر خواهد بود.
* بکارگیری امکانات طرح سفرهای تابستانی از اوایل خردادماه در جادههای کشور
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: بکارگیری امکانات طرحهای تابستانی از همان اوایل خرداد متناسب با تقاضا به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استانها انجام شد تا با توجه به نیاز محورها، این امکانات وارد شبکههای جادهای کشور شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نیروهای سازمان راهداری در پایانههای مسافری مستقر هستند، ضمن آنکه به شرکتهای حمل و نقلی ابلاغ شده است که امکانات برای مسافران متناسب با نیاز، فراهم شود.