عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور، گفت: متاسفانه در برخی از ماههای سال مصرف بنزین در کشور با افزایش سرسام آوری مواجه شده که این موضوع میتواند خطری برای نرسیدن به خودکفایی بنزین تلقی شود.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سید مهدی موسوی نژاد با اشاره به اینکه طرح سهمیه بندی بنزین توانست مصرف این سوخت را در کشور کاهش دهد، گفت: قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مصرف این فرآورده نفتی در کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده بود، اما طرح سهمیه بندی توانست سدی در برابر رشد مصرفها ایجاد کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس افزود: شش سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گذشته است، اما به دلیل برخی معضلات از جمله پایین بودن قیمت بنزین داخلی در مقایسه با نرخهای بینالمللی،مصرف این سوخت در کشور افزایش یافته و دلالان و قاچاقچیان سوخت را وسوسه کرده است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ صرفه جویی مصرف بنزین در کشور نهادینه شود، تصریح کرد: متاسفانه در برخی از ماههای سال ، مصرف بنزین در کشور با افزایش سرسام آوری مواجه میشود که این موضوع میتواند خطری برای رسیدن به خودکفایی بنزین تلقی شود.
موسوی نژاد اظهار کرد: هرچند به طور دقیق نمیتوان اذعان کرد که ایران در تولید بنزین به خودکفایی کامل رسیده باشد، اما طرح سهمیه بندی بنزین تا حدودی توانست نیاز کشور به بازارهای جهانی را به شدت کاهش دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، خاطر نشان کرد: در حال حاضر صحبت از قطع کامل واردات بنزین صحیح نیست، اما با ادامه ساخت و تجهیز پالایشگاههای کشور، رسیدن به خودکفایی کامل بنزین دور از دسترس نخواهد بود.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در استان خوزستان مبنی بر اینکه دو درصد درآمد و صادرات نفت به این استان اختصاص یابد، اظهار داشت: تنظیم این لایحه از سوی دولت تبعیضآمیز است چرا که همه استانهای نفتخیز با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: استانهای نفتخیز از آلودگیهای نفتی و تخریب زیرساختها رنج میبرند و این مختص به استان خوزستان نیست از این رو لایحه دولت در خصوص اختصاص دو درصد درآمد نفت به استان خوزستان خلاف عدالت است.
موسوینژاد خاطرنشان کرد: ما با اختصاص درآمد نفتی به استان خوزستان مخالف نیستیم بلکه با منطقهای دیدن این لایحه مخالف هستیم.