تهرانیها هر روز چقدر دنبال جای پارکند؟

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تقویت گروه ویژه برخورد با ورود غیرمجاز به طرح ترافیک از امروز (شنبه) خبر داد و گفت: هماکنون روزانه حدود 100 دستگاه خودرویی که به انحای مختلف نسبت به دستکاری پلاک برای ورود به طرح ترافیک اقدام میکنند روانه پارکینگ میشوند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سردار حسین رحیمی در خصوص برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک گفت: گروه ویژهای برای برخورد با این دسته از خودروهای متخلف تشکیل شده و روزانه حدود 100 دستگاه از آنها به پارکینگ منتقل شده و 1200 دستگاه نیز اعمال قانون میشوند.
وی با اشاره به این که از امروز (شنبه) این تیمهای کنترلی تقویت شده و به طور جدی با ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک برخورد خواهد شد تصریح کرد: از سوی دیگر تعداد خودرو مکانیزه نیز برای کنترل محدوده طرح ترافیک در داخل این محدوده توسط پلیس بکارگیری خواهند شد تا این تخلف که اخیرا رو به افزایش بوده، روند نزولی به خود بگیرد.
به گزارش ایسنا، رییس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه یکی از معضلات تهران، یافتن محل پارک خودروهاست، به ایسنا گفت: آمارها نشان میدهد هر خودرو در محدوده مرکزی شهر بین شش تا 10 دقیقه به طور متوسط روزانه به دنبال جای پارک میگردد که بدین ترتیب اگر خوشبینانه به این موضوع بنگریم باید گفت که روزانه 100 هزار لیتر بنزین در تهران برای پیدا کردن جای پارک هدر میرود.
وی افزود: از سوی دیگر همین امر عامل 20 تا 30 درصد ترافیکهای درونشهری است به طوری که بر اساس آمارها 30 درصد تخلفات رانندگی پایتخت تنها مربوط به پارکهای حاشیهای است.
رییس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه هماکنون 120 محور با 15 هزار محل پارک حاشیهای در تهران داریم، افزود: متاسفانه علیرغم نصب سیستم پارکومترهای مکانیزه در تهران، مردم با نحوه کار این دستگاهها عمدتا آشنا نبوده و همین امر موجب میشود که خودروها جریمه شوند.
وی تاکید کرد: باید محل فروش کارتهای پارکومترهای مکانیزه به صورت خاص تعبیه شده و آموزشهای لازم نیز به شهروندان در این خصوص داده شود.