رئیس کمیسیون صنایع خبر داد:
توانایی تولید قطعات اروپایی در کشور


رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آذربایجان شرقی با وجود مجموعههای بزرگ تولید خودرو میتواند به عنوان قطب خودروسازی کشور مطرح شود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت 500 هزار دستگاهی دو شرکت ایران خودرو تبریز و ایران خودرو آذربایجان، یادآور شد: این مجموعههای تولیدی میتوانند در عرصه اشتغال زایی تاثیرات بسزایی داشته باشند.

وی گفت: تفاهم نامه اولیه تولید و ظرفیت ایران خودرو تبریز 300 هزار دستگاه بوده است ولی متاسفانه در حال حاضر کمتر از یکصد هزار دستگاه خودرو تولید میکند که امید میرود با برنامهریزی صحیح این مهم در سال حماسه اقتصادی محقق شود.

وی ادامه داد: طبق تفاهمنامه ظرفیت تولید ایران خودرو آذربایجان نیز 200 هزار خودرو است و این مجموعه نیز در بلاتکلیفی به سر میبرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعالیت قطعهسازیهای متعدد در استان را یاد آور شد و گفت: این مجموعهها در حال حاظر توانایی تولید قطعات خودروهای اروپایی را داشته و این قطعات به این کشورها صادر میشود.

وی با تاکید بر تولید خودروهای به روز و با کیفیت گفت: اگر قرار بر مونتاژ خودرویی در داخل کشور است باید خودروهایی مونتاژ شوند که در حال حاضر در همان کشور اصلی مورد استفاده قرار می گیرند.

وی ضمن انتقاد از عدم اعتماد به توان فنی خودرو سازی کشور گفت: متاسفانه در این خصوص خودمان را دست کم میگیریم؛ چراکه موقعیت صادرات و توان فنی لازم در مجموعه خودروسازی کشور وجود دارد.

رحمانی درباره مذاکره خودروسازان بزرگ کشور با شرکتهای چینی گفت: هرگونه همکاری با کشور چین میبایست منوط به همکاریهای دو طرفه بوده و انتظار می رود نتیجه این همکاریها تولید خودروهای با کیفیت در کشور باشد و در غیر این صورت مجلس به این موضوع ورود پیدا میکند.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو سازی به عنوان صنعت اشتغال آفرین در دنیا مطرح است و بدون شک این صنعت میتواند راهگشای مناسبی برای کاهش بیکاری در کشور باشد.